Obrázek stránky

Bc. Tereza Tejklová

Bc. Tereza Tejklová
kurátorka fondu mykologie, dokumentátorka
E-mail: t.tejklova@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624

Odborná specializace: mykologie, mykofloristický výzkum Královéhradeckého a Pardubického kraje

Odpovědná redaktorka přírodovědeckého časopisu Acta Musei Reginaehradecensis s. A.

Narozena 1984 v Hradci Králové. Bakalářský titul získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru muzeologie obhajobou práce "Faleristika ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové", ve které se zaměřila na řády a vyznamenání z období Rakouska-Uherska a Rakouska.

Ještě během studií absolvovala v Muzeu východních Čech dvě dvoutýdenní praxe, poté několik brigád a od roku 2010 pracuje jako dokumentátorka přírodovědeckého oddělení.

Je členkou výboru České mykologické společnosti, Slovenské mykologické společnosti, České vědecké společnosti pro mykologii, kde se účastní aktivit v sekci pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů) a členkou redakční rady Mykologického sborníku. Připravuje popularizační mykologické přednášky a pracuje v mykologických poradnách v Hradci Králové a Pardubicích.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

TEJKLOVÁ T., 2009: Orobanche minor v Panské Habrové u Rychnova nad Kněžnou. Východočeský botanický zpravodaj, 9: 10-11.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Orlické hory a Podorlicko, 17: 128–132, 163. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar nalezen po 12 letech v České republice. Acta Musei Reginaehradecensis S. A, 33: 74.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice. Mykologické listy, 118: 16-20. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2012: Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou II. Orlické hory a Podorlicko, 18: 203–210. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2012: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Pavučinec červánkový – Cortinarius solis-occasus nalezen v České republice. Mykologické listy, 121: 1-5 (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius croceocaeruleus – pavučinec modrošafránový. Mykologické listy, 123: 1-7 (PDF)

TEJKLOVÁ T., 2013: Pozoruhodné druhy hub v údolí Divoké Orlice (příspěvek k poznání mykoflóry CHKO Orlické hory). Orlické hory a Podorlicko, 19: 225–234. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka. Acta Musei Richnoviensis (Sect. natur.) 20(1-2): 19-36. (PDF)
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius caesiocanescens – pavučinec šedomodrý. Mykologické listy, 126: 1–6. (PDF)
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Hradní kopec Litice. Mykoflóra přírodní památky. Orlické hory a Podorlicko, 20: 263–270. (PDF)
 
SAMKOVÁ V. & TEJKLOVÁ T., 2014: Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. Acta Musei Reginaehradecensis S. A., 34: 29-40.
 
TEJKLOVÁ T., 2014: Mykologické dny Maštale 2013. Mykologický sborník, 91(1):30-32.
 
TEJKLOVÁ T., JINDŘICH O. & KRAMOLIŠ J., 2014: Ramaria gracilis (basidiomycetes, Gomphaceae) nalezena v Čechách. Mykologické listy 127: 1-8.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2014: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetii – pavučinec sladkovonný. Mykologické listy, 128: 1–10. (PDF)
 
TEJKLOVÁ T., DECKEROVÁ H. & GAISLER J., 2015: Sabuloglossum arenarium (Geoglossaceae) in the Czech Republic. Czech Mycology, 67(1): 85–94.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2015: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius velicopia – pavučinec závojnatý. Mykologické listy, 130: 5–11.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2015: Mykoflóra přírodní rezervace Třebovské stěny. Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 105–129.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Pavučinec náramkovcový – Cortinarius praestans, vzácný druh listnatých lesů. Mykologický sborník, 92(1): 10–18.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Šupinovka choceňská – Pholiota chocenensis, nedávno popsaný druh s českým rodokmenem. Mykologický sborník, 92(3-4): 83–87.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Mykoflóra přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Orlické hory a Podorlicko, 22/1-2: 127–166.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Pavučinec Bulliardův – Cortinarius bulliardii, nápadný druh teplomilných dubohabřin. Mykologický sborník, 93(3): 68–77.
 
TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2016: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka. Acta Musei Richnoviensis, 23(3-4): 45–72.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Zajímavé nálezy z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou III. Orlické hory a Podorlicko, 23/1-2: 113–124.
 
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2017: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis – pavučinec zlatohnědý. Mykologické listy, 136: 1–11.
 

POPULARIZAČNÍ ROZHLASOVÉ POŘADY (výběr)

15.8.2014 / Český rozhlas Hradec Králové
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3188321
 
15.7.2014 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3165675
 
21.2.2013 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2833294
 
30.8.2011 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2422546
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu plánované rekonstrukce od 5. března 2018 zcela uzavřena.
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové