Obrázek stránky

Bc. Tereza Tejklová

Bc. Tereza Tejklová
kurátorka fondu mykologie, dokumentátorka
E-mail: t.tejklova@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624
Odborná specializace: mykologie, mykofloristický výzkum Královéhradeckého a Pardubického kraje
Odpovědná redaktorka přírodovědeckého časopisu Acta Musei Reginaehradecensis s. A.
 

Narozena 1984 v Hradci Králové. Bakalářský titul získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru muzeologie obhajobou práce Faleristika ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové, ve které se zaměřila na řády a vyznamenání z období Rakouska-Uherska a Rakouska.
 
Ještě během studií absolvovala v Muzeu východních Čech dvě dvoutýdenní praxe, poté několik brigád a od roku 2010 pracuje jako dokumentátorka přírodovědeckého oddělení.
 
Je členkou České vědecké společnosti pro mykologii, kde se účastní aktivit v sekci pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů), Slovenské mykologické společnosti a výboru České mykologické společnosti, kde je zároveň i  členkou redakční rady Mykologického sborníku. Připravuje popularizační mykologické přednášky a pracuje v mykologických poradnách v Hradci Králové a Pardubicích.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

TEJKLOVÁ T., 2009: Orobanche minor v Panské Habrové u Rychnova nad Kněžnou. Východočeský botanický zpravodaj, 9: 10-11.
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Orlické hory a Podorlicko, 17: 128–132, 163. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar nalezen po 12 letech v České republice. Acta Musei Reginaehradecensis S. A, 33: 74. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice. Mykologické listy, 118: 16-20.
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2012: Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou II. Orlické hory a Podorlicko, 18: 203–210. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2012: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Pavučinec červánkový – Cortinarius solis-occasus nalezen v České republice. Mykologické listy, 121: 1-5.
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius croceocaeruleus – pavučinec modrošafránový. Mykologické listy, 123: 1-7. (PDF)
TEJKLOVÁ T., 2013: Pozoruhodné druhy hub v údolí Divoké Orlice (příspěvek k poznání mykoflóry CHKO Orlické hory). Orlické hory a Podorlicko, 19: 225–234. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka. Acta Musei Richnoviensis (Sect. natur.) 20(1-2): 19-36. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius caesiocanescens – pavučinec šedomodrý. Mykologické listy, 126: 1–6.
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Hradní kopec Litice. Mykoflóra přírodní památky. Orlické hory a Podorlicko, 20: 263–270. (PDF)
SAMKOVÁ V. & TEJKLOVÁ T., 2014: Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. Acta Musei Reginaehradecensis S. A., 34: 29-40.
TEJKLOVÁ T., 2014: Mykologické dny Maštale 2013. Mykologický sborník, 91(1):30-32.
TEJKLOVÁ T., JINDŘICH O. & KRAMOLIŠ J., 2014: Ramaria gracilis (basidiomycetes, Gomphaceae) nalezena v Čechách. Mykologické listy 127: 1-8. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2014: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetii – pavučinec sladkovonný. Mykologické listy, 128: 1–10. (PDF)
TEJKLOVÁ T., DECKEROVÁ H. & GAISLER J., 2015: Sabuloglossum arenarium (Geoglossaceae) in the Czech Republic. Czech Mycology, 67(1): 85–94. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2015: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius velicopia – pavučinec závojnatý. Mykologické listy, 130: 5–11. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2014: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetii – pavučinec sladkovonný. Mykologické listy, 132: 13–21. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2015: Mykoflóra přírodní rezervace Třebovské stěny. Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 105–129. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Pavučinec náramkovcový – Cortinarius praestans, vzácný druh listnatých lesů. Mykologický sborník, 92(1): 10–18. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Šupinovka choceňská – Pholiota chocenensis, nedávno popsaný druh s českým rodokmenem. Mykologický sborník, 92(3-4): 83–87. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Mykoflóra přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Orlické hory a Podorlicko, 22/1-2: 127–166. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Pavučinec Bulliardův – Cortinarius bulliardii, nápadný druh teplomilných dubohabřin. Mykologický sborník, 93(3): 68–77. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2016: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka. Acta Musei Richnoviensis, 23(3-4): 45–72. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Zajímavé nálezy z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou III. Orlické hory a Podorlicko, 23/1-2: 113–124. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2017: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis – pavučinec zlatohnědý. Mykologické listy, 136: 1–11. (PDF)
TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2017: Dvě rážovky se zajímavou ekologií. Mykologický sborník, 94(2): 39–50. (PDF)
ZÍBAROVÁ L. & TEJKLOVÁ T., 2017: Rážovka břečťanová (Pleonectria sinopica) na Slovensku. Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 46: 22. (PDF)

POPULARIZAČNÍ ROZHLASOVÉ POŘADY (výběr)

24.11.2017 / Český rozhlas
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3954189
22.9.2017 / Český rozhlas Hradec Králové
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3921713
25.11.2016 / Český rozhlas
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3753034
11.6.2016 / Český rozhlas Hradec Králové
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3921713
15.8.2014 / Český rozhlas Hradec Králové
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3188321
15.7.2014 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3165675
21.2.2013 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2833294
30.8.2011 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2422546
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové