Obrázek stránky

SLUŽBY

Sazebník služeb Muzea východních Čech v Hradci Králové 2018 (pdf)
Ceník služeb, vstupného, komentovaných prohlídek a služeb za zajištění akcí v prostorách budovy muzea.
Muzeum je na základě obecně platných právních předpisů, zejména zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a platné Zřizovací listiny  oprávněno poskytovat zejména tyto služby:
 
1) veřejné kulturní služby ve smyslu § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů,
 
2) služby související s naplňováním příslušných ustanovení  zákona č. 122/2000 Sb.,  o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, včetně správy sbírkových fondů, jejich odborného i badatelského využití i všestranné prezentace,
 
3) veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu § 4 zákona.č 257/2001 Sb., o knihovnách…., (tzv. knihovní zákon)
 
4) vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace,
 
5) na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, provádí archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy, podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy  a poskytuje na tomto úseku odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy,
 
6) služby zajištění akcí v prostorách budovy muzea,
 
7) poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen,  fotografických a reprografických pracovišť,
 
8) zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy, poskytuje informační služby související s předmětem činnosti,
 
9) poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy  ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
 
10) zajišťuje výkon činností vyplývajících z pověření muzea funkcí Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu a odborného garanta péče tradiční lidovou kulturu na území Královéhradeckého kraje dle usnesení Rady Královéhradeckého kraječ. 8/769/2004 ze dne 9. června 2004.
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové