Obrázek stránky

Školství

Fond zahrnuje sbírkové předměty, které dokumentují historii českého a československého školství s důrazem na dějiny školství a vzdělávání města Hradce Králové a  Královéhradeckého kraje. Dokumentuje převážně období 19. a 20. století, u některých řad s přesahem do 18. století. Celý fond je zpracován v počítačovém programu Demus. Převážná část fondu je také fotograficky dokumentována.

Fond Školství obsahuje více než 8000 sbírkových předmětů zařazených v šesti sbírkových řadách – tiskoviny I - plakáty, školní výukové obrazy a mapy, drobné tiskoviny II -  drobné školní tiskoviny, trojrozměrné předměty, drobnou plastiku , textilie  a fotografie.

Rozsáhlý je soubor více než jednoho a půl tisíce školních obrazů.  Na jednotlivých exponátech lze pozorovat vývoj této, dnes už méně využívané, didaktické učební pomůcky, která byla určena pro hromadné vyučování. Řada ze školních obrazů hradeckého muzea patří již dnes k unikátům v oblasti této školní pomůcky a dokumentuje produkci nakladatelů v průběhu 19. a 20. století v českých zemích. Tento soubor vznikl z darů východočeských základních škol v průběhu 80. let 20.století a je neustále doplňován dary a nákupy již nepoužívaných školních obrazů a map zejména z menších škol Královéhradeckého kraje.
Školní obraz Červenec, typ A, 2. polovina 19. století (vydáváno v letech 1858-1865), nakladatel K. S. Amerling
K nejcennějším patří část cyklu vůbec nejstarších školních obrazů K. S. Amerlinga Život v přírodě v jednotlivých měsících, který vydal tento český vlastenec, lékař, pedagog a přírodovědec v letech 1858 až 1865. Jednalo se o vůbec první český cyklus této didaktické pomůcky, ke spolupráci přizval litografa Františka Liebische. Dále je to také produkce německého nakladatelství F. Tempského v Praze Obrazy k názornému vyučování z poloviny 19. století a obrazy z  nakladatelství Karla Jánského v Táboře z druhé poloviny 19. a první třetiny a 20. století, např. cykly Silozpytné obrazy a diagramy, Obrazy z dílen a nástroje řemeslníků, Nástěnné obrazy zoologické. Rozsáhlý a výtvarně velmi ceněný je rovněž soubor Příroda v obrazech z nakladatelství České grafické unie, který vznikal převážně ve 30. a 40. letech pod vedením prof. Gustava Daňka.
Školní obraz Göring-Kněžourek: Nástěnné obrazy ptactva, 30. l. 20. stol.
Unikátní je soubor velkoformátových školních obrazů datovaných od konce 19. století do 30. let 20. století. Jedná se obrazy s přírodovědnou tématikou. Například obrazy z cyklu Nástěnné obrazy ptactva, autorů Göring-Kněžourek, Schmeilovy Botanické obrazy, Tabule hub jedlých a jedovatých z nakladatelství Qulee&Meyer z Lipska a obrazy z produkce vídeňského nakladatelství A. Pichlera.
Sbírková řada  drobných tiskovin obsahuje zejména  učebnicovou, metodickou a doplňkovou čítankovou literaturu.,  školní časopisy a tiskoviny (časová datace od konce 18. stol. do 2. poloviny 20. století), dále soubor písemných  materiálů týkajících se  královéhradeckých škol (výroční zprávy jednotlivých škol, školní zprávy, vysvědčení, pozvánky na školní akce, výplatní listy učitelů, propagační letáky deníky, sešity aj.).

Sbírková řada školních pomůcek zahrnuje nejrůznější školní potřeby - modely fyzikálních a matematických přístrojů, biologické modely lidských orgánů, kalamáře, břidlicové psací tabulky, lahvičky na inkoust, školní výukové diapozitivy, různé typy školních lavic, počítadla, tabule.

Sbírková řada fotografií zahrnuje zajímavý soubor fotografií hradeckých škol, škol Královéhradeckého kraje, školní tabla, fotografie interiérů škol a školních zařízení, portrétů významných hradeckých profesorů a ředitelů jednotlivých škol.

Sbírkotvorná činnost je v současnosti zaměřena na dokumentaci historie a vývoje školství města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, rozšiřování a doplňování sbírkové řady školních obrazů, doplňování sbírkové řady školních učebnic a  časopisů zahrnujících časové období do r. 1945. Sbírková řada školních pomůcek je doplňována zejména předměty regionálního charakteru s datací opět do roku 1945. Sbírková řada fotografií se zaměřuje na dokumentaci hradeckých škol, včetně jejich interiérů, studentská tabla a tabla profesorských sborů, tabla výukových kurzů jednotlivých královéhradeckých škol, dále na fotografie obecných škol obcí Královéhradeckého kraje.

Kurátorkou sbírky je PhDr. Pavla Koritenská, e-mail: p.koritenska@muzeumhk.cz
 
 
Mléko jako potravina, tisk Josef Unger Brno, 1925
Panáček z přírodnin - školní pomůcka, autor František Jirsák, 1. čtvrtina 20. stol
Model játra pijáka - školní pomůcka pro výuku tělovědy, 30.l. 20. stol
Břidlicová tabulka s hubkou, konec 19.stol.
Vlčí mák, cyklus Příroda v obrazech, Česká grafická unie 1937, autor předlohy dr. Gustav Daněk, malíř Otakar Zejbrlík
U Prašné brány, tisk Josef Unger, Melantrich Brno 1932
Model parního stroje, 30.–40. léta  20. století
Lavice pro domácí výuku, první čtvrtina 20. století
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové