Obrázek stránky

RADA MVČ

Rada Muzea východních Čech v Hradci Králové

Rada Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále jen Rada MVČ) je poradním a konzultačním orgánem ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále také MVČ) v oblasti strategického rozvoje instituce a v oblasti vědecko-výzkumné činnosti instituce.
Členství v Radě MVČ přijali:
1. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – náměstek generálního ředitele,
Národní muzeum v Praze.
2. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. – profesorka,
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice.
3. prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – děkanka,
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
4. PhDr. Robin Böhnisch – ředitel,
Správa Krkonošského národního parku.
5. PhDr. Jan Jílek, Ph.D. – odborný asistent,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
6. Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. -  prorektorka,
Univerzita Hradec Králové

 
Za MVČ v Radě MVČ zasedá:
7. doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. – ředitel MVČ.
9. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. – vedoucí archeologického oddělení.
9. Mgr. Martin Paclík, Ph.D. – kurátor sbírkového fondu.
10. Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. – kurátor sbírkového fondu.
11. Mgr. Stanislav Hrbatý – vedoucí návštěvnického a výstavního oddělení.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové