Obrázek stránky

Publikace

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ

Zobrazené publikace lze po dobu rekonstrukce budovy muzea na Eliščině nábřeží objednat na adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz. Vybrané publikace jsou také dostupné na recepci Muzea války 1866 na Chlumu a v Infocentru Hradec Králové.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 15 (2018)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 15 (2018)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
MLHY NA CHLUMU

MLHY NA CHLUMU

Více než tři desítky badatelů různých specializací z Čech, Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických se zamýšlí nad historiografií prusko-rakouské války, představuje různé politické aspekty kořenů konfliktu v roce 1866 i jeho důsledků a širšího kontextu. Ambicí autorského kolektivu bylo také upozornit i na témata, která klasické vojenské dějepisectví tradičně opomíjí.
MINCOVNÍ DEPOT Z VAMBERKA. BÍLÉ PENÍZE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO A LUDVÍKA JAGELLONSKÉHO

MINCOVNÍ DEPOT Z VAMBERKA. BÍLÉ PENÍZE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO A LUDVÍKA JAGELLONSKÉHO

FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 22
Jako součást své řady Fontes Musei Reginaehradecensis vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové rozbor zachované části mincovního depotu, jenž byl objeven v roce 1923 ve Vamberku.
POHÁDKY A BAJKY PRVNÍ REPUBLIKY

POHÁDKY A BAJKY PRVNÍ REPUBLIKY

Publikace pro radost i poučení dětí i dospělých z bohatého fondu školních obrazů historického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 14 (2017)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 14 (2017)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 13 (2017)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 13 (2017)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS // ON-LINE

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS // ON-LINE

On-line verze přírodovědeckého časopisu ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS, series A: scientiae naturales. Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 12 (2016)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 12 (2016)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH  - SUPPLEMENTUM 2, ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 2, ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ

Monografie přináší souhrnné zpracování kostrového pohřebiště v areálu zámku ve Zdechovicích. Na tzv. Čestném nádvoří zde došlo k odkryvu 104 hrobů s celkem 113 jedinci.
KLEINE ENZYKLOPÄDIE DES PREUSSISCH-ÖSTERREICHISCHEN KRIEGES ZUR EXPOSITION DES KRIEGSMUSEUMS 1866 CHLUM

KLEINE ENZYKLOPÄDIE DES PREUSSISCH-ÖSTERREICHISCHEN KRIEGES ZUR EXPOSITION DES KRIEGSMUSEUMS 1866 CHLUM

Die überarbeitete und erweiterte Ausgabe einer populären Publikation über den blutigen preußisch-österreichischen Konflikt, welcher die Ordnung in Europa verändert hat.
MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY K EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY K EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Nové rozšířené a přepracované vydání oblíbené publikace o krvavém prusko-rakouském konfliktu jenž změnil uspořádání Evropy. Bitva u Hradce Králové pod drobnohledem, klíčové osobnosti, úvod do problematiky událostí válečného roku 1866, organizace a základní výzbroj a výstroj zúčastněných armád a každodenní život vojáků i civilního obyvatelstva během války.
LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH<br> V HRADCI KRÁLOVÉ

LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

Katalog sbírky lidového nábytku. Ve třech kapitolách je představen vývoj sbírky, typologie předmětů a obrazový katalog jednotlivých nábytkových kusů - skříně, židle, sedací nábytek, nábytek ke stolování, spaní a další nábytek ze sbírky muzea, jejíž počátky spadají do konce 19. století.
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 36 - 1, 2

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 36 - 1, 2

Series A : scientiae naturales. Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní. Nové číslo přírodovědeckého časopisu obsahuje 7 různorodých původních článků z oborů geologie, paleontologie, botanika, zoologie a entomologie.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 11 (2016)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 11 (2016)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
VELKÁ VIZITA!

VELKÁ VIZITA!

Publikace Pavly Koritenské seznamuje čtenáře s obdobím první republiky a městem Hradec Králové, přibližuje jeho rozkvět na poli zdravotnictví, lékařské a sociálně zdravotní péče v období let 1918 až 1938 a předkládá i vzpomínky pamětnice Zdenky Vojtěchové.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 10 (2015)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 10 (2015)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
PŘÍBĚH BUDOVY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

PŘÍBĚH BUDOVY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

Pavla Koritenská / Kniha mapuje historické období budovy v letech 1935–1947, první roky hradecké Lékařské fakulty a soustřeďuje výsledky bádání, archivní materiály, řadu tiskovin a historické fotografie, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány.
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ / B. Tuhý, J. Šramar, J. Šrámek a kolektiv

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ / B. Tuhý, J. Šramar, J. Šrámek a kolektiv

Nová publikace podrobně představuje podobu, fungování a vybavení armád, které se v roce 1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách a v množství fotorafií jsou poprvé v takové kvalitě představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, děla, sedla, uniformy a detailní součásti výstroje vojsk konfliktu, jenž změnil Evropu.
KRÁLOVÉHRADECKÁ PEVNOST

KRÁLOVÉHRADECKÁ PEVNOST

Jiří Slavík / Publikace připomíná výročí 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti i 150 let od prusko-rakouské války roku 1866, která výrazně ovlivnila dějiny celé střední Evropy.
HURÁ DO ŠKOLY! ... v Hradci Králové

HURÁ DO ŠKOLY! ... v Hradci Králové

Pavla Koritenská / Publikace seznamuje s dosud v této podobě nepublikovanou historií předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové od třicátých let 19. do poloviny 20. století.
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-1

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-1

Series A : scientiae naturales. Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní. Nové číslo přírodovědeckého časopisu obsahuje 9 různorodých původních článků z oborů geologie, botanika, entomologie a zoologie.
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-2

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-2

Series A : scientiae naturales. Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní. Nové číslo přírodovědeckého časopisu obsahuje 9 různorodých původních článků z oborů geologie, botanika, entomologie.
STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ

STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ

FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 21, 2015
V. Brádle, R. Bláha, J. Skala / Katalog nálezového souboru především českých brakteátových a denárových mincí Přemysla Otakara II. a Václava II. Nález z Radíkovic představuje cenný soubor, jenž přispívá k našemu poznání složité problematiky oběživa v období před zahájením ražby pražského groše (1300).
GOTICKÉ A RANĚ RENESANČNÍ UMĚNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 1200-1550

GOTICKÉ A RANĚ RENESANČNÍ UMĚNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 1200-1550

Kolektivní monografie Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550 prezentuje soubor příspěvků přednesených na stejnojmenné vědecké konferenci na sklonku roku 2013 v Hradci Králové.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 9 (2015)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 9 (2015)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 8 (2014)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 8 (2014)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 7 (2014)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 7 (2014)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 6 (2013)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 6 (2013)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
MINULOST KOVANÁ ZE ŽELEZA

MINULOST KOVANÁ ZE ŽELEZA

M. Pražáková, J. Mohr /Katalog výstavy Zámečnická škola. Řemeslo je umění, který přibližuje Odbornou školu pro umělecké zámečnictví v širokých souvislostech a dokumentuje jednu z nejvýraznějších kapitol uměleckého řemesla a školství v Hradci Králové.
SVĚDECTVÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ O POČÁTCÍCH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

SVĚDECTVÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ O POČÁTCÍCH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Publikace seznamuje s nejnovějšími poznatky o vzniku a vývoji východočeské metropole od pravěku po vrcholný středověk. Archeologické nálezy jsou dokumentovány množstvím fotografií, z nichž většina je zveřejněna poprvé.
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 34

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 34

Series A : scientiae naturales. Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní. Další číslo přírodovědeckého časopisu, který muzeum vydává je věnováno publikování výsledků přírodovědeckých průzkumů v lomu Rožmitál u Broumova.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 1, SBORNÍK K POCTĚ JIŘÍHO KALFERSTA

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 1, SBORNÍK K POCTĚ JIŘÍHO KALFERSTA

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 5 (2013)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 5 (2013)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 20, 2013
Katalog zachované části mincovního depotu z obce Radeč. Nálezový soubor obsahuje především bohatý studijní materiál bílých penízů Vladislava II. Jagellonského.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 4 (2012)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 4 (2012)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 3 (2012)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 3 (2012)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM

CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM

Seznamte se s podmínkami dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí. Časové období je ohraničeno založením hradecké vyšší dívčí školy v roce 1869 a končí v polovině 20. století. Publikace je doplněna řadou unikátních fotografií.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 2 (2011)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 2 (2011)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 1 (2011)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 1 (2011)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
BOHUSLAV MOCEK: LABE V HRADCI KRÁLOVÉ,  PŘÍRODA ŘEKY VE MĚSTĚ A OKOLÍ

BOHUSLAV MOCEK: LABE V HRADCI KRÁLOVÉ, PŘÍRODA ŘEKY VE MĚSTĚ A OKOLÍ

Příroda řeky ve městě a okolí v nové brožuře vydané k výstavě LABE - JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY. Pozornost je věnována základním polabským biotopům a jejich flóře a fauně.
KRÁLOVÉHRADECKO - 8 (2011)

KRÁLOVÉHRADECKO - 8 (2011)

Historický sborník pro poučenou veřejnost.
VOJTĚCH BRÁDLE: NÁLEZ MINCÍ Z OBCE KOSIČKY. PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII PRAŽSKÝCH GROŠŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

VOJTĚCH BRÁDLE: NÁLEZ MINCÍ Z OBCE KOSIČKY. PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII PRAŽSKÝCH GROŠŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 19

Katalog zachované části mincovního depotu pražských grošů z obce Kosičky. Soubor obsahuje především relativně bohatý studijní materiál grošů Vladislava II. Jagellonského.
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 33 (2011)

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 33 (2011)

Series A : scientiae naturales.
Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní.
Královéhradecko

Královéhradecko

Historický sborník pro poučenou veřejnost
čísla 1, 2, 3, 4, 5-6, 7
Jan Jakl: Sny a vize

Jan Jakl: Sny a vize

Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové
Vystřihovací model muzea

Vystřihovací model muzea

Papírový model muzejní budovy v měřítku 1:300
Stanislav Štamberg: Permo - Carboniferous  Actinopterygians of the Boskovice Graben

Stanislav Štamberg: Permo - Carboniferous Actinopterygians of the Boskovice Graben

Part 1, Neslovicella, Bourbonnella, Letovichthys, Elonychthys
Stanislav Štamberg – Jaroslav Zajíc: Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic

Stanislav Štamberg – Jaroslav Zajíc: Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic

Authors list the localities and taxons of the fauna with the present view of their stratigraphical range and present taxonomical concepts
Vita Archaeologica

Vita Archaeologica

Sborník Víta Vokolka. Sborník obsahuje především příspěvky přátel a spolupracovníků jubilanta vydané u příležitosti jeho 70. narozenin.
Vít Vokolek: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Ostroměři

Vít Vokolek: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Ostroměři

Odborný výstup ze zpracování výzkumu pohřebiště kultury lidu popelnicových polí, které bylo autorem publikace zkoumáno v letech 1963 – 1964 v poloze „Borák“ na katastru Ostroměře, okr. Jičín.
Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Sborník referátů z 16. pracovního zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska
Lázně Sedmihorky 23.-25. září 1997
Archaeologia historica 21/96

Archaeologia historica 21/96

Sborník příspěvků přednesených na XXVII. celostátní konferenci k problematice archeologie středověku s hlavním zaměřením na středověký církevní a laický svět. Hradec Králové 16.-20. října 1995
Vít Vokolek: Osady lužické kultury ve východních Čechách

Vít Vokolek: Osady lužické kultury ve východních Čechách

Část II, Fontes Musei Reginaehradecensis XVI/2
Miroslav Kovář a kolektiv: Svědkové zaniklých staveb

Miroslav Kovář a kolektiv: Svědkové zaniklých staveb

Katalog gotických architektonických prvků ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
Zdena Lenderová: Historické betlémy z Čech, Moravy a Slezska

Zdena Lenderová: Historické betlémy z Čech, Moravy a Slezska

Katalog k výstavě pořádané v Muzeu východních Čech u příležitosti konání XVII. světového kongresu UN-FOE-PRAE, který se konal v září 2004 v Hradci Králové. Průřez historií lbetlémářství na území ČR, vyobrazení a popis cca 100 betlémů.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové