Obrázek stránky

PRO DĚTI

Dětský ateliér
DĚTSKÝ ATELIÉR - Víkendové workshopy, divadelní představení, přednášky, čtení pohádek, soutěže, vycházky za přírodou, tvůrčí poznání historie a tradiční Muzejní neděle. Program Dětského ateliéru...
PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK
PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK - Praktické poznávání naší přírody, podrobné zkoumání přírodnin za použití mikroskopu, určovacích klíčů a dalších pomůcek. Setkání vedou každé pondělí odborníci z oborů ornitologie, entomologie, botaniky, mykologie, geologie a paleontologie.
Více o Přírodovědeckém kroužku...
EDUKACE - Muzeum východních Čech se od ledna 2011 ve větší míře soustřeďuje na definování své role jako kulturní a vzdělávací instituce a zpracovává nabídku edukačních aktivit v návaznosti na potřeby školských a volnočasových zařízení a jejich rámcových vzdělávacích programů. Interaktivní programy a komentované prohlídky výstav se zaměřují na přiblížení muzea jako instituce a snaží se zaujmout návštěvníky přiblížením činnosti jednotlivých pracovišť. Cílem je vytvořit kvalitní nabídku v oblasti seznámení se s obory historie, přírodovědy a archeologie. Hravou a zábavnou formou, ale přesto s maximálním důrazem na kvalitu a záběr zprostředkovaných informací se muzeum snaží o dešifrování „muzejního kódu“ výstav a  expozic do řeči srozumitelné návštěvníkům. Více...
KATALOGY INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ
PRO MŠ, ZŠ A SŠ
- Nové katalogy edukačních programů pro mateřské, základní a střední školy v roce 2018 nabízí doprovodné interaktivní programy zaměřené na zvykoslovná období, historii města Hradec Králové, architekturu budovy muzea, přírodu a historii prusko-rakouské bitvy v roce 1866. Katalogy ke stažení....
PROGRAMY PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY
Na programy pro skupiny je nutno se předem objednat na edukace@muzeumhk.cz nebo na tel. 604 513 643, 495 512 391. Určeno pro skupiny i jednotlivce. Programy jsou učeny především pro školy I. a II. stupně a pro studeny středních škol. Cena programu včetně prohlídky celého muzea je 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. Programy lze hradit pouze fakturou.
 
MASOPUSTNÍ VESELÍ, POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE, OD JARA DO LÉTA - zvykoslovné programy
CO JE TO MUZEUM? - interaktivní program o muzeu
PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ - program o historii města
PRAVĚK V HRADCI KRÁLOVÉ - program o historii města
AREÁL BOJIŠTĚ BITVY 1866 - interaktivní program
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU – interaktivní program
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové