Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > PRO DĚTI > PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK
MaléStředníVelkéExtra velké

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK

Ve školním roce 2019-2020 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové opět otevíráme pro zvídavé děti se zájmem o přírodu Přírodovědecký kroužek. Náplní kroužku je zejména praktické poznávání naší přírody formou vycházek po Hradci Králové a blízkém okolí, exkurze do zajímavých přírodních lokalit východních Čech i podrobné zkoumání přírodnin za použití různých určovacích metod a pomůcek. Děti se rovněž seznamují se způsoby uchovávání přírodnin formou sbírek. Jednotlivá setkání jsou tématicky zaměřena a zahrnují všechny přírodovědné obory tj. zoologii obratlovců i bezobratlých, botaniku, mykologii, geologii a paleontologii.
kliknutím zvětšíte
Babočka bodláková (Vanessa cardui), foto L. Bičanová
V uplynulém školním roce se členové kroužku v podzimních a jarních měsících podrobněji seznamovali s přírodou královéhradeckých městských parků, PP Plachta, PP Roudnička a Datlík a PP Orlice, které svou přírodní pestrostí poskytují útočiště pro nečekané množství organismů. Během třídenních exkurzí navštívili CHKO Slavkovský les a Poodří. Neméně zajímavá byla zoologická exkurze do Srbska, kde jsme pozorovali přezimující netopýry. Členové kroužku se během zimy podrobně seznámili s tématem loňského ročníku Biologické olympiády a připravili se na účast v soutěži.
Tvorba herbáře semen, foto L. Bičanová
Od září 2019 je připravena řada podnětných vycházek za královéhradeckou přírodou zaměřených na poznávání organismů, několik celodenních výprav do přírodovědně zajímavých lokalit kraje a část setkání bude zaměřena také na aktuální téma Biologické olympiády. Mladí přírodovědci si rozšíří obzory zkoumáním detailní stavby organismů za pomoci mikroskopovací techniky.
Zlatěnka (čeleď Chrysidae) z řádu blanokřídlých, foto B. Mocek
V jarním období nás čeká pozorování ptáků a jejich dalekohledu. Ukážeme jednu z nejpoužívanějších výzkumných metod v ornitologii - odchyt ptáků do nárazových sítí a povíme si také, kdo tuto činnost může vykonávat. Studovat hmyz a jeho formy interakce s životním prostředím budeme odchytem za jednoduchých entomologických pomůcek a podíváme se i na detaily této nejrůznorodější skupiny živočichů na světě. Vše budou doplňovat zajímavosti z rostlinné říše. Osvojíme si metodiku vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů. Běžné druhy rostlin se pak naučíme poznávat. Prostřednictvím mykologie si představíme pestrou skupinu živých organismů, mezi které se řadí i druhy významné v průmyslu i potravinářství. Překvapením pro mnohé bude rozsah rozšíření těchto organismů. Zavítáme také do daleké minulosti planety Země a pokusíme se nalézt fosilie dávných rostlin a živočichů a odhalit tajemství nerostů a hornin.
Zástupce tesaříků na rostlině zvané děhel lesní, foto L. Bičanová
Studovat přírodní procesy budeme nejen přímým pozorováním v terénu návštěvou různých biotopů, ale také v laboratoři. Budeme třídit nasbíraný materiál, pomocí určovacích klíčů jej přiřazovat ke správným druhům a využijeme také optické mikroskopy ke zkoumání těch nejmenších detailů přírodnin. V průběhu roku si ukážeme, co všechno obnáší odpovědná práce muzejního přírodovědce.
Užovka hladká (Coronella austriaca), foto L. Bičanová
Kroužek je určen pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Maximální kapacita kroužku je 15 žáků. Setkáváme se každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin. Cena kroužku je 500 Kč za pololetí. První setkání zájemců se uskuteční 16. září 2019 v 15.30 hod v historické budově Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465. Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu edukace@muzeumhk.cz
Odchyt zástupců hlodavců a hmyzožravců v PP Roudnička a Datlík
Racek středomořský (Larus michahellis), foto L. Bičanová
 Sběr fosilií prvohorních rostlin - Velké Svatoňovice, foto L. Bičanová
Fosilizovaný žraločí zub, foto M. Beneš
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové