Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > PRO DĚTI > PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK
MaléStředníVelkéExtra velké

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK

Stejně jako v uplynulém školním roce je i ve školním roce 2018-2019 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové pro zvídavé děti se zájmem o přírodu otevřen Přírodovědecký kroužek. Náplní kroužku je zejména praktické poznávání naší přírody formou vycházek po Hradci Králové a blízkém okolí i podrobné zkoumání přírodnin za použití různých určovacích metod a pomůcek. Děti se rovněž seznamují se způsoby uchovávání přírodnin formou sbírek. Setkání vedou odborníci z oborů ornitologie, entomologie, botaniky, mykologie, geologie a paleontologie.
V uplynulém školním roce se členové kroužku podrobněji seznámili s přírodou královéhradeckých městských parků a PP Plachta, které svou přírodní pestrostí poskytují útočiště pro nečekané množství organismů. Během třídenních exkurzí navštívili CHKO Litovelské Pomoraví a NP České Švýcarsko. Neméně zajímavá byla paleontologická exkurze na lokalitu s druhohorní florou a faunou nedaleko obce Přepychy na Pardubicku. Členové kroužku se během zimy podrobně seznámili s tématem loňského ročníku Biologické olympiády a připravili se na účast v soutěži. Muzejní depozitáře poskytly pro zvídavé přírodovědce množství zajímavých organismů a někdy i exotických exemplářů k prozkoumání.
Také v novém školním roce 2018-2019 je připravena řada podnětných vycházek za královéhradeckou přírodou zaměřených na poznávání organismů, několik celodenních výprav na přírodovědně zajímavé lokality kraje a část setkání bude zaměřena také na aktuální téma Biologické olympiády. V letošním roce si mladí přírodovědci rozšíří obzory i zkoumáním detailní stavby organismů pomocí nově pořízené mikroskopovací techniky.
V jarním období nás čeká pozorování ptáků a jejich života za pomoci dalekohledu. a mimo jiné způsoby vědecké práce si Ukážeme jednu z nejpoužívanějších výzkumných metod v ornitologii - odchyt ptáků do nárazových sítí a povíme si také, kdo tuto činnost může vykonávat. Studovat hmyz a jeho formy interakce s životním prostředím budeme pod odborným dohledem entomologů a podíváme se i na detaily této nejrůznorodější skupiny živočichů na světě. Botanici nám odhalí zajímavosti z rostlinné říše, metodiku vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů. Běžné druhy rostlin se pak naučíme poznávat. Prostřednictvím vědy zvané mykologie si představíme pestrou skupinu živých organismů, mezi které se řadí i druhy významné v průmyslu i potravinářství. Poznáme, že houby nerostou pouze na podzim. V doprovodu geologa se budeme věnovat sběru a studiu hornin či minerálů. Zavítáme také do daleké minulosti planety Země a pokusíme se nalézt fosilie dávných rostlin a živočichů.
Studovat přírodní procesy budeme nejen přímým pozorováním v terénu návštěvou různých biotopů, ale také v laboratoři. Budeme třídit nasbíraný materiál, pomocí určovacích klíčů jej přiřazovat ke správným druhům a využijeme také optické i digitální mikroskopy ke zkoumání těch nejmenších detailů přírodnin. V průběhu roku si ukážeme, co všechno obnáší odpovědná práce muzejního přírodovědce.
Kroužek je určen pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Maximální kapacita kroužku je 20 žáků. Setkáváme se každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin. Cena kroužku je 500 Kč za pololetí. První setkání zájemců se uskuteční 17. září 2018 v 15.30 hod před budovou odborných pracovišť Muzea východních Čech v Hradci Králové, Opletalova 334. Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu edukace@muzeumhk.cz.
prirodovedecky-krouzek-mvc-02
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové