Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > PRO DĚTI > PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK
MaléStředníVelkéExtra velké

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK

Stejně jako v uplynulém školním roce je i ve školním roce 2017-2018 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové pro zvídavé děti se zájmem o přírodu otevřen Přírodovědecký kroužek. Náplní kroužku je zejména praktické poznávání naší přírody formou vycházek po Hradci Králové a blízkém okolí i podrobné zkoumání přírodnin za použití různých určovacích metod a pomůcek. Děti se rovněž seznamují se způsoby uchovávání přírodnin formou sbírek. Setkání vedou odborníci z oborů ornitologie, entomologie, botaniky, mykologie, geologie a paleontologie.
V jarním období nás čeká pozorování ptáků a jejich života za pomoci dalekohledu. a mimo jiné způsoby vědecké práce si Ukážeme jednu z nejpoužívanějších výzkumných metod v ornitologii - odchyt ptáků do nárazových sítí a povíme si také, kdo tuto činnost může vykonávat. Studovat hmyz a jeho formy interakce s životním prostředím budeme pod odborným dohledem entomologů a podíváme se i na detaily této nejrůznorodější skupiny živočichů na světě. Botanici nám odhalí zajímavosti z rostlinné říše, metodiku vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů. Běžné druhy rostlin se pak naučíme poznávat. Prostřednictvím vědy zvané mykologie si představíme pestrou skupinu živých organismů, mezi které se řadí i druhy významné v průmyslu i potravinářství. Poznáme, že houby nerostou pouze na podzim. V doprovodu geologa se budeme věnovat sběru a studiu hornin či minerálů. Zavítáme také do daleké minulosti planety Země a pokusíme se nalézt fosilie dávných rostlin a živočichů.
Studovat přírodní procesy budeme nejen přímým pozorováním v terénu návštěvou různých biotopů, ale také v laboratoři. Budeme třídit nasbíraný materiál, pomocí určovacích klíčů jej přiřazovat ke správným druhům a využijeme také optické i digitální mikroskopy ke zkoumání těch nejmenších detailů přírodnin. V průběhu roku si ukážeme, co všechno obnáší odpovědná práce muzejního přírodovědce.
Kroužek je určen pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Maximální kapacita kroužku je 20 žáků. Setkáváme se každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin. Cena kroužku je 500 Kč za pololetí. Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu edukace@muzeumhk.cz.
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu plánované rekonstrukce od 5. března 2018 zcela uzavřena.
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové