Obrázek stránky

Politika

Sbírkové předměty převážně východočeské provenience (zejména královéhradecké) dokumentují činnost zde působících politických stran,  spolků a sdružení i osobností především v 18. až 20. století. Fond je vnitřně členěn na plakáty a drobné tisky, textilie, trojrozměrné předměty, drobnou plastiku, fotografie a audiovizuální záznamy. Bohatá je zejména dokumentace I. čs. odboje (historie čs. legií), ať už se jedná o fotografie, periodika, případně deníky legionářů. Soubory sbírkových předmětů dokládají rovněž odrazy klíčových událostí naší historie v regionu jakými byly např. vznik ČSR, období nacistické okupace a Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), události  let 1968/1969 (zejména „srpnový týden“ - počátek okupace země vojsky Varšavské smlouvy) i tzv. „sametovou revoluci“  na přelomu let 1989/1990.
 
Kurátorkou sbírek je
Žižkovy oslavy v Hradci Králové, 1924
Slavnost odhalení pomníku prezidenta Masaryka, Hradec Králové, 1926
Prvomájový alegorický vůz firmy Petrof, Hradec Králové, 1948
Odznak Kruhu čs. legionářů starodružiníků
Odhalení pomníku padlých příslušníků 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého, Hradec Králové, 1937
Listopad 1989 v Hradci Králové - manifestace na Velkém náměstí
Čs. legionáři v Rusku
15.březen 1939 - německá armáda na královéhradeckém letišti
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové