Obrázek stránky

Petrografie

Základem petrografické sbírky jsou sběry J. Soukupa, V. Hlaváče a vlastní sběry muzea. Nejstarší části fondu, pocházející z bývalé přírodovědecké sekce Zemědělského ústavu, zahrnují sběry z období od roku 1890-1935. Doplňování petrografické sbírky pokračovalo průběžně zejména během posledních 30 let, v posledních letech je sbírka systematicky doplňována pracovníky muzea o chybějící typy hornin. Zcela nově byla v letech 1998-2001 založena sbírka leštěných hornin používaných k vnitřním a vnějším obkladům budov v Hradci Králové.

Celkem obsahuje petrografická sbírka asi 3200 kusů. Jedná se výhradně o petrografické vzorky, většinou typizovaného formátu, část petrografické sbírky tvoří i broušené a leštěné vzorky hornin.

Sbírka petrografie je budována s cílem kompletní dokumentace geologických poměrů východních Čech. Snahou je shromáždit všechny typy hornin, které se na území východních Čech vyskytují a zároveň vybudovat systematickou sbírku hornin doplňováním o význačné petrografické typy i z jiných území střední Evropy. Cílem specializované kolekce stavebních hornin je průběžná dokumentace vývoje jejich komerčního užívání v interiérech a vnějších obkladech význačných staveb v Hradci Králové.
 
Doplňování a postupná kompletace sbírky probíhá sběrem na význačných geologických lokalitách východních Čech. V úvahu přicházejí též nákupy a dary jednotlivostí nebo ucelených sbírek zejména od regionálních sběratelů. Při průběžném doplňování kolekce obkladových stavebních hornin se předpokládá spolupráce se specializovanými kamenickými závody na území Hradce Králové. Nové akvizice dokumentačních sbírek jsou zaměřeny převážně na lokality severovýchodních Čech, u stavebních hornin jsou zastoupeny i horniny zahraniční provenience.

Kurátorem mineralogické sbírky je Mgr. Bc. Jan Juráček.
Další části přírodovědecké sbírky muzea: 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové