Obrázek stránky

Mgr. Petra Sehnoutková

Mgr. Petra Sehnoutková
kurátor, archeolog
E-mail: p.sehnoutkova@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624, 606 082 574

středověk a raný novověk se zaměřením na hmotnou kulturu, terénní činnost na území Hradce Králové, zpracování podkladů pro archeologickou památkovou péči v rámci územních plánů obcí, část sbírkového fondu AO (středověk a raný novověk)
Studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno zakončila obhajobou bakalářské práce "Ludvík Domečka (1861-1937) - život a dílo královéhradeckého badatele" (obor historie) a magisterské práce "Chrudim, Filištínská ulice čp. 39/I, odpadní jímky XIXA, XIXB a XX (příspěvek k poznání hmotné kultury) - obor archeologie.
 
Pracovala ve společnosti Archaia Brno o.p.s. a od roku 2012 působí v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Bláha, R. – Horník, P. – Mazač, M. – Sehnoutková, P. 2016: Výzkum kostrového pohřebiště na nádvoří zámku ve Zdechovicích, Vlastivědné listy Pardubického kraje 2/2016,13, 26-26.
Sehnoutková, P. 2016: Pohár pražského typu ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. – Burgert, P. – Jílek, J. (eds.): …tenkrát na východě… Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistoriaca XXXIII/1-2, 367-371.
Sehnoutková, P. 2017: Středověká odpadní jímka z Filištínské ulice čp. 39/I v Chrudimi. Archeologie východních Čech 10 (2015), 126-149.
Horník, P. – Bláha, R. – Sehnoutková, P. – Mazáč, M. 2018: Zdechovice. Středověké pohřebiště. Archeologie východních Čech - Supplementum 2. Hradec Králové.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové