Obrázek stránky

PhDr. Pavla Koritenská

PhDr. Pavla Koritenská
kurátor

E-mail: p.koritenska@muzeumhk.cz
Tel.: 495 534 798

Odborná specializace:
dějiny školství v Hradci Králové a na Královéhradecku, dějiny zdravotnictví a sociální péče v Hradci Králové, spisovatel Ignát Herrmann a humoristický časopis Švanda dudák.
 
 
 
 
.
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Státní rigorózní zkouška v oboru česká literatura Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1991 pracuje v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Kurátor fondu školství, zdravotnictví, literatura, tělesná kultura.

KURÁTOR VÝSTAV:

Hospodářská, průmyslová a národopisná výstava v Hradci Králové v roce 1894
Termín realizace 6. 5. - 4. 9. 1994.

Zpátky do školy!
27. 9. 2007 - 16. 3. 2008
Školství samostatné Československé republiky v letech 1918-1938.

Jak se dělá muzeum ze starých školních pomůcek
Termín realizace 7. 4. - 8. 5. 2011.

Pohádka ve škole
23. 9. - 20. 11. 2011
Výstava školních obrazů s pohádkovými motivy ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a MVČ V Hradci Králové.

Cesta dívek za vzděláním
21. 6. – 24. 11. 2013
Dívčí školství v Hradci Králové a okolí od konce 70. let 19. století do poloviny 20. století.
Hurá do školy!
18. 9. 2015 - 31. 1. 2016
Historie předškolního a školního vzdělávání, sociálně zdravotní péče o děti a mládež v Hradci Králové, možnosti vzdělávání učitelek mateřských škol a učitelů obecných a měšťanských škol v Hradci Králové, s důrazem na období od 30. let 19. století až do 50. let 20. století. Ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.  

Historie budovy Lékařské fakulty
3. 9. - 30. 11. 2015, prostory LF UK v Hradci Králové
Výstava k 70.výročí zřízení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Historie budovy Lékařské fakulty a historické události, které předcházely stavbě budovy a zřízení první vysoké školy v ČSR po skončení druhé světové války.
Velká vizita!
24. 3. 2017 až 5. 11. 2017
Historie zdravotnictví a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové s důrazem na období první republiky. 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Publikace
KORITENSKÁ, Pavla. Velká vizita!...v Hradci Králové za první republiky. Muzeum východních Čech, Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-87686-13-3
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Muzeum východních Čech a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016. ISBN 978-80-87686-12-6
KORITENSKÁ, Pavla. Hurá do školy!...v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2015. ISBN 978-80-81686-08-9
KORITENSKÁ, Pavla. 70 let Lékařské fakulty v Hradci Králové 1945-2015. Hradec Králové: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015. ISBN 998-80-87686-07-2
KORITENSKÁ, Pavla. Cesta dívek za vzděláním. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2013. ISBN 978-80-85031-94-2
KORITENSKÁ, Pavla. Spisovatel Ignát Herrmann a jeho práce věnované městu Hradec Králové. In Královéhradecko, 2011, 8, s. 11- 21.ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-4.
 
Články
KORITENSKÁ, Pavla. Výstava Velká vizita. Lázeňský obzor, 2017, roč. XX, č. 3-4, s. 6-8.
KORITENSKÁá, Pavla. Péče o zdraví v Salonu republiky. Část 1. Domácí lékař. Scan, 2017, roč. XXVII, č. 1, s. 22-23.
KORITENSKÁ, Pavla. Péče o zdraví v Salonu republiky. Část 2. Volný čas pro zdraví. Scan, 2017, roč. XXVII, č. 2, s. 23-24.
KORITENSKÁá, Pavla. Péče o zdraví v Salonu republiky. Část 3. Fenomén lázní za první republiky. Scan, 2017, roč. XXVII, č. 3, s. 20-21.
KORITENSKÁ, Pavla. Nová publikace Muzea východních Čech v Hradci Králové Velká vizita! Občasník studijní a vědecké knihovny. 2017, roč. X, č. 2, s. 13-15.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2017, roč. 10, č. 1, s. 17-19.
KORITENSKÁ, Pavla. Nová publikace Muzea východních Čech v Hradci Králové Velká vizita! Občasník studijní a vědecké knihovny. 2017, roč. X, č. 2, s. 13-15.
KORITENSKÁ, Pavla. Československá republika a vznik nových učebních pomůcek. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2017, roč. 10, č. 3, s. 19-23.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy lékařské fakulty. Část 5. Od srpna 1945 do ledna 1946. Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2016, roč. XXVI, č. 1, s. 30-32.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy lékařské fakulty. Část 6. Významné návštěvy LF. Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2016, roč. XXVI, č.2, s.29-30.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy Lékařské fakulty. Část 7. Bohuslav Bouček Dvouletá činnost fakultní pobočky královéhradecké 1945-46 a 1946-47. Scan, XXVI., č. 3, s. 24-26.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy Lékařské fakulty. Část 8. Publikace. Scan, XXVI., č. 4, s.
KORITENSKÁ, PAVLA. Pamětní deska ve chodu Fakultní nemocnice. Scan, XXVI., č. 4, s.
KORITENSKÁ, Pavla. Karel IV. a Hradec Králové. Scan, 2016, roč. XXVI, č. 3, s. 23.
KORITENSKÁ, Pavla. Život v pevnosti: Tiskař, nakladatel a knihkupec Jan Hostivít Pospíšil. Občasník Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2016, roč. 9, č. 1, s. 20-23.
KORITENSKÁ, Pavla. Školní sbírky a knihovny Učitelského ústavu v Hradci Králové. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2015, roč. 8, č. 1, s. 20-23.
KORITENSKÁ, Pavla. Zajímavosti z muzejního šuplíku o prázdninách a letních aktivitách v Hradci Králové a okolí. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2015, roč. 8, č. 2, s. 14-19.
Zima v Hradci Králové. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2015, roč. 8, č. 3, s. 16-19.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy lékařské fakulty. Část 1. Umístění budovy sborového velitelství v Hradci Králové. Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2015, roč. XXV, č. 1, s.10-12.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy lékařské fakulty. Část 2. Stavba budovy sborového velitelství v Hradci Králové. Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2015, roč. XXV, č. 2, s. 9-11.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy lékařské fakulty.Část 3. Dramatické období let 1938 až 1945. Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2015, roč. XXV, č. 3, s. 15-16.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy lékařské fakulty.Část 4. Od myšlenky založení univerzity ke zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2015, roč. XXV, č. 4, s. 13-15.
KORITENSKÁ, Pavla. Pokusná diferencovaná měšťanská škola v Kyšperku. In Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. Část III. Příklady pokusných škol v meziválečném Československu. s. 255-270.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy lékařské fakulty. Část 1. Umístění budovy sborového velitelství v Hradci Králové. Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, 2015, roč. XXV, č. 1, s.10-12.
KORITENSKÁ, Pavla. Školní sbírky a knihovny Učitelského ústavu v Hradci Králové. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2015, roč. 8, č. 1, s. 20-23.
KORITENSKÁ, Pavla. Pokusná difererencovaná měšťanská škola v Kyšperku. In Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. Část III. Příklady pokusných škol v meziválečném Československu. s. 255-270.
KORITENSKÁ, Pavla. Dívčí vzdělávání v Hradci Králové (4). Soukromá odborná škola pro ženská povolání Školských sester de Notre Dame v Hradci Králové.  Scan, roč. XXIV., č. 1, s. 20-21.
KORITENSKÁ, Pavla. Dívčí vzdělávání v Hradci Králové (5). Prezidenta dr. Edvarda Beneše Ošetřovatelská škola Šedých sester III. řádu sv. Františka v Hradci Králové. Scan, roč. XXIV., č. 2, s. 20-21.
KORITENSKÁ, Pavla. Dívčí vzdělávání v Hradci Králové (6). Studentky na královéhradeckých chlapeckých školách -obchodní akademie a učitelský ústav. Scan, roč. XXIV., č. 3, s. 24-26.
KORITENSKÁ, Pavla. Dívčí vzdělávání v Hradci Králové (7). Studentky na chlapeckých středních školách - klasické gymnázium a reálka v Hradci Králové. Scan, 2014, roč. XXIV., č.4, s. 22-23.

KORITENSKÁ, Pavla. Cesta dívek za vzděláním. Publikace hradeckého muzea a co se do ní nevešlo… Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2014, roč. 7, č. 1, s. 14-17.
KORITENSKÁ, Pavla. Cesta dívek za vzděláním. Publikace hradeckého muzea a co se do ní nevešlo…2. díl. Tentokrát o vaření a stolování. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2014, roč. 7, č. 2, s. 14-16.
KORITENSKÁ, Pavla. Cesta dívek za vzděláním. Publikace hradeckého muzea a co se do ní nevešlo…3.díl. Školní vycházky, výlety a sportovní aktivity. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2014, roč. 7, č. 3, s. 16-18.
KORITENSKÁ, Pavla. Cesta dívek za vzděláním. Publikace hradeckého muzea a co se do ní nevešlo…4. díl Tentokrát na téma fotografie. Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 2014, roč. 7, č. 4, s.20-23.
KORITENSKÁ, Pavla. Cesta dívek za vzděláním. Katalog k výstavě. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2013. ISBN 978-80-85031-96-6
KORITENSKÁ, Pavla. Dívčí  vzdělávání v Hradci Králové III. -  Městská vyšší škola pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové, Scan, 2013, roč. 23, č.4, s.14-15.
KORITENSKÁ, Pavla. Dívčí  vzdělávání v Hradci Králové II. - Hospodyňská škola ve Stěžerách, Scan, 2013, roč. 23, č. 2, s. 15-16.
KORITENSKÁ, Pavla. Dívčí  vzdělávání v Hradci Králové I. - Měšťanská dívčí škola. Scan, 2013, roč. 23,  , č. 1, s. 15-16. 
KORITENSKÁ, Pavla. Městská vyšší škola pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové. Panorama, KPVU Praha, 2013, s. 19-20.
KORITENSKÁ, Pavla. Školní sbírky královéhradeckého gymnázia v první polovině 20. století. In Názorné vyučování a škola – Historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2013.
KORITENSKÁ, Pavla. Škola hrou řídícího učitele Františka Jirsáka. In: Vyjděte ze školních lavic! Komenského muzeum v Přerově: Přerov, 2012, s. 84-88.
KORITENSKÁ, Pavla. Černobílé poklady z archivu muzea (3) – Nová nemocnice od dostavby 1928 do roku 1938. Scan, 2012, roč. 22, č. 2, s. 12-13.
KORITENSKÁ, Pavla. Černobílé poklady z archivu muzea (2) – Stará a nová nemocnice. Scan, 2011, roč. 21, č. 3 s. 12.
KORITENSKÁ, Pavla. Černobílé poklady z archivu muzea (1) Stará nemocnice a bourání pevnosti. Scan, 2011, roč. 21, č. 1, s. 16-17.
Encyklopedie města Hradce Králové. Hradec Králové: Garamon, 2011
(hesla Historie obecného školství v Hradci Králové, Drtinovy obecné a měšťanské školy, Masarykovy obecné a měšťanské školy, Rudolfinum, chlapecká výchovna, jesle, mateřské školy, základní školy v Hradci Králové).
KORITENSKÁ, Pavla: Tělověda ve školách první republiky. Scan, 2010, roč. 20., č. 2, s. 8.-9.
KORITENSKÁ, Pavla: Rudolfinum – Ústav pro hluchoněmé děti v Hradci Králové. Scan, 2009, roč. 19, č. 2, s. 17–18.
KORITENSKÁ, Pavla: Spisovatel Ignát Herrmann a město Hradec Králové. Scan, roč. 18, 2008, č. 4, s. 10-12.
KORITENSKÁ, Pavla: Okresní lidový ústav sociální péče v Hradci Králové a MUDr. Josef Vanický. Scan, roč. 18, 2008, č. 2, s. 12-14.
KORITENSKÁ, Pavla: Humoristický časopis Švanda dudák (rigorózní práce). Brno, 2008.
KORITENSKÁ, Pavla: Škola a lékařská péče. Scan, roč. 17, 2007, č. 3, s. 13-15.

KORITENSKÁ, Pavla. Příběh Herrmannovy špacírky.
Mladá fronta Dnes, 2007, ročník 18, 26. 4., s. B/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Zasloužil se o gymnázium. Mladá fronta Dnes, 16. 4. 2007, roč. 18, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Historie školního obrazu. Mladá fronta Dnes, 2007, ročník 18, 24.3., s B/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Moudrý a ctěný ředitel. Mladá fronta Dnes, 5. 2. 2007, roč. 18, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Nové metody řídícího učitele. Mladá fronta Dnes, 18. 12. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Královéhradecký Sokrates. Mladá fronta Dnes, 4. 12. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Když neučil, bádal v dějinách. Mladá fronta Dnes, 30. 10. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Profesor inspiroval Jiráska. Mladá fronta Dnes, 9. 10. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Nové metody řídícího učitele. Mladá fronta Dnes, 18. 9. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Oblíbený profesor a básník. Mladá fronta Dnes, 4. 9. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Klicpera se vyučil krejčím. Mladá fronta Dnes, 22. 5. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Vlastenecký buditel a  kněz. Mladá fronta Dnes, 10. 4. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Profesor chirurgie z Korouhve. Mladá fronta Dnes, 27. 3. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. První vysokoškolská profesorka. Mladá fronta Dnes, 13. 3. 2006, roč. 17, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla: Spisovatel Ignát Herrmann ve fotografických dokumentech fotoarchivu Muzea východních Čech v Hradci Králové. In: Historická fotografie - Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky, 2005, roč. 5, s. 33-40.
KORITENSKÁ, Pavla. Slovo zasvěcené… In Almanach k 275. výročí dokladované školní výuky v Boharyni. Obecní úřad v Boharyni: Boharyně. 2005, 3-4.
KORITENSKÁ, Pavla: Zajímavosti z historie zdravotnictví aneb Víte, že... Scan, roč. 15, 2005, č. 6, s. 22-24.
KORITENSKÁ, Pavla: Fotograf Antonín Fingerland. Scan, roč. 15, 2005, č. 6, s. 15.
KORITENSKÁ, Pavla: Prof. MUDr. Otakar Srdínko. Scan, roč. 15, 2005, č. 4-5, s. 18-19.

KORITENSKÁ, Pavla: MUDr. Josef Vanický a Hradec Králové.
Scan, roč. 15, 2005, č. 2, s. 13-14.
KORITENSKÁ, Pavla: MUDr. Otakar Klumpar a Hradec Králové. Scan,, roč. 15, 2005, č. 1, s. 10-11.
KORITENSKÁ, Pavla. Bedrna provedl první operaci srdce. Mladá fronta Dnes, 19. 12. 2005, roč. 16, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Josef Vaněk a moderní nemocnice. Mladá fronta Dnes, 12. 12. 2005, roč. 16, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Významný lékař a dobrý fotograf. Mladá fronta Dnes, 28. 11. 2005, roč. 16, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Srdínko byl vážený lékař a politik. Mladá fronta Dnes, 7. 11. 2005, roč. 16, s. B/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Odbojovou činnost zaplatili životem. Mladá fronta Dnes, 5. 9. 2005, roč. 16, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Lékař odkázal své jmění potřebným. Mladá fronta Dnes, 13. 6. 2005, roč. 16, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Pro pacienty to byl lékař-lidumil. Mladá fronta Dnes, 23. 5. 2005, roč. 16, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Medicinální rada pomáhal, kde mohl. Mladá fronta Dnes, 9. 5. 2005, roč. 16, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Opomíjený stvořitel Kondelíka. Mladá fronta Dnes, 31. 1. 2005, roč. 15, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Zakladatel české moderní chirurgie. Mladá fronta Dnes, 29. 11. 2004, roč. 15, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla: Student Antonín Fingerland. Scan, roč. 14, 2004, č. 5-6, s. 15.
KORITENSKÁ, Pavla. Jung stál u zrodu hradecké porodnice. Mladá fronta Dnes, 4. 10. 2004, roč. 15, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla. Zakladatel nové hradecké nemocnice. Mladá fronta Dnes, 6. 9. 2004, roč. 15, s. D/4.
KORITENSKÁ, Pavla: Primář MUDr. Bedřich Honzák. Scan, roč. 13, 2003, č. 5-6, s. 20.
KORITENSKÁ, Pavla: Střípky z dějin královéhradecké nemocnice za 2. světové války. Scan, roč. 12, 2002, č. 1, s. 15.
KORITENSKÁ, Pavla: Výstavba v nemocnici v období 2. světové války. Scan, roč. 11, 2001, č 6, s. 16-17.
KORITENSKÁ, Pavla: Výstavba v nemocnici koncem 30. let. Scan, roč. 11, 2001, č. 5, s. 15-16.
KORITENSKÁ, Pavla: Výstavba pavilonu dnešní Porodnické a gynekologické kliniky. Scan, roč. 11, 2001, č. 4, s. 19-20.
KORITENSKÁ, Pavla: Nová okresní nemocnice. Scan, roč. 11, 2001, č. 3, s. 19-20.
KORITENSKÁ, Pavla: Před výstavbou „Nové nemocnice“. Scan, roč. 11, 2001, č. 2, s. 19-20.
KORITENSKÁ, Pavla: Proměny staré nemocnice. Scan, roč. 11, 2001, č. 1, s. 18-19.
KORITENSKÁ, Pavla: Zdravotnická výstava v Hradci Králové. Scan, roč. 10, 2000, č. 2, s. 16-17.
KORITENSKÁ, Pavla. Hradec Králové město českých královen – odborné texty o historii města. In Hradec Králové 1225. Hradec Králové: Tiskové a informační centrum Junáka v Hradci Králové, 1996.
KORITENSKÁ, Pavla. Devítidílné pojednání o historii Hradce Králové. Kam na Hradecku, 1995.
KORITENSKÁ, Pavla: Hospodářská, průmyslová a národopisná výstava v Hradci Králové v roce 1894. Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Hradec Králové, 1994. ISBN 80-85031-08-6.

OSTATNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

KORITENSKÁ, Pavla. Devítidílné pojednání o historii Hradce Králové. Kam na Hradecku, 1995.
KORITENSKÁ, Pavla. Hradec Králové město českých královen – odborné texty o historii města. In Hradec Králové 1225. Hradec Králové: Tiskové a informační centrum Junáka v Hradci Králové, 1996.
KORITENSKÁ, Pavla. Slovo zasvěcené… In Almanach k 275. výročí dokladované školní výuky v Boharyni. Obecní úřad v Boharyni: Boharyně. 2005, 3-4.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové