Obrázek stránky

OSOBNOSTI

Ladislav Jan Pospíšil

Ladislav Jan Pospíšil

24. 12. 1848 Trutnov
6. 3. 1893 Hradec Králové
 
Knihkupec, nakladatel, majitel knihtiskárny a náměstek purkmistra v Hradci Králové
Do Hradce Králové se přestěhoval s rodiči v roce 1856, kde otec Ladislav převzal tiskárnu Jana Hostivíta. V mládí tíhl k vědě a technice, ale po smrti mladšího bratra zanechal na naléhání stárnoucích rodičů studií a v roce 1877 převzal vedení rodinného knihkupectví. Svou pozornost obrátil také k obecním záležitostem a již v roce 1880 byl zvolen do obecního zastupitelstva, roku 1884 do městské rady a následující rok do funkce náměstka purkmistra. Zasadil se o zestátnění reálných škol, založil městské muzeum Hradecké, jeho přispěním a energií povstalo samostatné Klicperovo divadlo, zachoval odbornou zámečnickou školu a zajistil, že na místě někdejšího kasina vyrostla stálá scéna Beseda. Největší jeho zásluhou je však zboření královéhradeckých hradeb bránících růstu města a obepínající jej jako pevnost od 18. století. Této myšlence přinesl posledních 12 let svého života. Splnění svého snu se nedočkal. Po náročných jednáních a bojích s některými majiteli domů, státními orgány, vojenským erárem a téměř na konci dlouhého vítězného snažení, klesá 3. března 1893 během zasedání obecního zastupitelstva po bouřlivých gratulacích na své křeslo, přestává vidět a souvisle mluvit. V pondělí 6. března o půl šesté večerní v kruhu rodinném umírá...
Ludvík Domečka

Ludvík Domečka

2. 8. 1861 Černovice u Tábora
27. 4. 1937 Hradec Králové
 
Úředník, muzejník, archeolog a historik, dlouholetý pracovník muzea v Hradci Králové, konzervátor památkové péče, městský kronikář
Muzeum není jen budova, sbírkové předměty, výstavy a expozice. Za vším je třeba vidět práci mnoha generací našich kolegů. Čestné místo mezi nimi zaujímá osobnost Ludvíka Domečky (1861-1937), jihočeského rodáka, vystudovaného právníka zajímajícího se o historii. V roce 1894 přišel do Hradce Králové, vstoupil do služeb města a posléze se stal ředitelem městských podniků. V rámci své funkce působil také jako správce městského historického muzea. Ludvík Domečka má velkou zásluhu o rozmnožení muzejních sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti v nově postavené budově, zejména sbírek archeologických. Byl autorem řady prací a článků v odborných časopisech, ale i neúnavným popularizátorem historie, místopisu, národopisu a archeologie pro širokou veřejnost. Jeho jméno nese i jedna z královéhradeckých ulic.
František Žaloudek

František Žaloudek

3. 11. 1863 Svobodné Dvory
5. 6. 1935 Hradec Králové
 
Strážník městské policie v Hradci Králové a spolupracovník Ludvíka Domečky, laborant a kustod muzea v Hradci Králové, archeologický terénní technik, autor pevnostního modelu Hradce Králové
První fotograf muzea v Hradci Králové a zakladatel jeho fotografických sbírek. V letech 1894-1907 působil v Hradci Králové jako městský strážník. Začal vypomáhat městskému tajemníkovi Ludvíku Domečkovi se správou muzejních sbírek a jako muzejní laborant. Roku 1907 rozhodlo městské zastupitelstvo o jeho převedení do trvalého pracovního poměru v tehdejším Městském historickém muzeu. Od roku 1904 využíval pro muzeum fotografický přístroj pořízený původně pro potřeby místní policie, a to především k dokumentaci života a stavebních proměn města i archeologických výzkumů. Vytvořil tak jedinečný obrazový dokument města Hradce Králové v prvních dvou desetiletích 20. století. V následujících desetiletích byl pak jím založený fotoarchiv dále doplňován. V letech 1908-1916 zhotovil též model pevnostního Hradce Králové.
František Tichý

František Tichý

22. 1. 1886 Hradec Králové
6. 11. 1961 Hradec Králové
 
Architekt, knihovník, vlastivědný spisovatel a publicista, ředitel muzea, sběratel umění
Výraznou osobností muzea je architekt František Tichý. Královéhradecký rodák, absolvent architektury na technice v Praze a výborný kreslíř. Zájem o kulturu ho v září 1913 přivábil do nové muzejní budovy. Stal se zde knihovníkem a pořádal výtvarné výstavy. Od práce ho na šest let vzdálila 1. světová válka a ruské zajetí. Po návratu vedl navíc i administrativu muzea. Instaloval stálou expozici uměleckoprůmyslových sbírek a dbal o jejich doplňování. Výstavy výtvarného umění a uměleckého průmyslu záhy přesáhly regionální rámec muzea. Po odchodu L. Domečky do výslužby řídil i činnost městského historického muzea. Od roku 1925 působil v muzejní radě Svazu československých muzeí. Stal se spoluzakládajícím členem pražského Spolku českých bibliofilů a stál u zrodu Spolku výtvarných umělců v Hradci Králové. Na návrh dr. F. Ulricha byl 1934 jmenován ředitelem obou muzeí. Za okupace musel odejít do výslužby, publikovat v regionálním tisku však nepřestal. Po osvobození se do čela muzea na krátký čas, do roku 1949, vrátil. Je autorem mnoha odborných prací i popularizačních článků z historie i kulturního života Hradce Králové a byl významným sběratelem umění.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové