Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Historie > Numismatika - faleristika
MaléStředníVelkéExtra velké

Numismatika - faleristika

Numismatický fond dnešního Muzea východních Čech vznikal od samého počátku fungování královéhradeckého muzea. V současné době jej tvoří nejen početný soubor mincí, ale jsou k němu přiřazena rovněž papírová platidla, medaile a plakety a také další materiál související s dějinami peněz a peněžnictví.

Nejrozsáhlejší část fondu je tvořena mincemi, které výběrovým způsobem reprezentují dějiny peněz od dob starověku po současnost. Těžiště tohoto souboru je složeno z ražeb české provenience a mincí státních útvarů, jejichž součástí bylo území dnešní České republiky v průběhu jeho vývoje. V menší míře jsou zde zastoupeny také ražby dalších států celého světa. Nejcennější část souboru mincí představuje řada nálezů. Ta nyní čítá přes 25000 ražeb a její součástí jsou mnohé významné nálezové celky z východních Čech (např. nález denárů z Hradce Králové objevený v roce 1970 nebo černožický nález brakteátů, grošů a slitkového stříbra z roku 1979).

Neodmyslitelnou součást dnešních peněžních systémů tvoří papírová platidla, která jsou druhou nejpočetnější částí fondu. Kromě oficiálních bankovek a státovek jsou zde bohatě zastoupena také nejrůznější nouzová platidla hlavně české, rakouské a německé provenience.
Pražský groš - Jan Lucemburský B (nález Hradec Králové)
Pražský groš - Jan Lucemburský A (nález Hradec Králové 1991)
Josefov - 5krejcar 20.4.1848
Jičín - 10krejcar listopad 1848
Denár - Soběslav Slavníkovec B (nález Čistěves 1896)
Denár - Soběslav Slavníkovec A (nález Čistěves 1896)
Denár - Oldřich B (nález Hradec Králové 1970)
Denár - Oldřich A (nález Hradec Králové 1970)
ČSR - 10koruna 15.4.1919 B
ČSR - 10koruna 15.4.1919 A
O poznání menší je svým rozsahem řada medailí a plaket. Rovněž ta je tvořena především českými medailemi, přičemž důraz je kladen na ražby regionální. Základní snahou je vytvoření co nejkompletnějšího celku především královéhradeckých medailí.

V malé míře je do fondu zařazen i další materiál související s vývojem peněz a peněžnictví jako např. císařské výnosy týkající se oběhu peněz, akcie, šeky nebo směnky.

V minulosti byla k numismatickému fondu přiřazena také faleristická sbírka řádů a vyznamenání, jejíž základ tvoří převážně československá a rakouská vyznamenání z 19. století a jejich miniatury.
 
Kurátorem sbírek je PhDr. Vojtěch Brádle, e-mail: v.bradle@muzeumhk.cz
 
Řád Železné koruny
Pamětní medaile 1. úderného praporu ruských legií 1947
Medaile Za zásluhy hospodářské, průmyslové a národopisné výs
Medaile Za zásluhy hospodářské, průmyslové a národopisné (1)
Medaile města Hradce Králové B
Medaile města Hradce Králové A
Medaile k vojensko-sportovním závodům armád Malé dohody v Hr
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové