Obrázek stránky

Novinky Muzea východních Čech v Hradci Králové

O motýlech a lidech
NOVÁ PUBLIKACE VELKÁ VIZITA

NOVÁ PUBLIKACE VELKÁ VIZITA

Publikace Pavly Koritekské seznamuje čtenáře s obdobím první republiky a městem Hradec Králové, přibližuje jeho rozkvět na poli zdravotnictví, lékařské a sociálně zdravotní péče v období let 1918 až 1938 a předkládá i vzpomínky pamětnice Zdenky Vojtěchové.
MUZEJNÍ NEDĚLE A DĚTSKÉ DÍLNY 2017

MUZEJNÍ NEDĚLE A DĚTSKÉ DÍLNY 2017

Celkem pět setkání tradičního projektu Muzejních nedělí se již uskutečnilo v první polovině roku 2017, jehož cílem je přiblížit dětem zvykoslovné tradice, historii a pestrý život v přírodě. V letošním roce byl projekt podpořen Městem Hradec Králové.
ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ - CO SE DĚJE V TRÁVĚ?

ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ - CO SE DĚJE V TRÁVĚ?

15. srpna 2017 od 9.00 hodin
Stačí se jen podívat mezi listy a s překvapením zjistíme, kolik zajímavých tvorů se skrývá v jednom jediném keři nebo na několika málo bylinách.
O MOTÝLECH A LIDECH S KURÁTOREM VÝSTAVY

O MOTÝLECH A LIDECH S KURÁTOREM VÝSTAVY

9. srpna 2017 od 17.00 hodin
Překvapivou barevnost exponátů tropických motýlů a zajímavosti ze života zástupců řádu Lepidoptera přiblíží návštěvníkům kurátor výstavy RNDr. Bohuslav Mocek v komentované prohlídce výstavy O motýlech a lidech.
MUZEJNÍ PROJEKTY PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY

MUZEJNÍ PROJEKTY PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY

Projekty Musejní zoologické exkurze pro veřejnost a Muzeum války 1866 pro děti a školní kolektivy podpořilo Ministerstvo kultury. Z finančních prostředků bude pořízeno technické vybavení, které umožní rozšíření nabídky aktivit s přírodovědným i historickým zaměřením.
NOVÝ VÝHLED NA MĚSTO Z OPRAVENÉ BUDOVY MUZEA

NOVÝ VÝHLED NA MĚSTO Z OPRAVENÉ BUDOVY MUZEA

Připravovaná rekonstrukce budovy muzea na Eliščině nábřeží bude renovací a změnou nejen estetickou, ale také funkční. Článek serveru PROPAMÁTKY shrnuje nejzásadnější novinky.
DLOUHODOBÉ UZAVŘENÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ KNIHOVNY

DLOUHODOBÉ UZAVŘENÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ KNIHOVNY

Upozornění: Společenskovědní knihovna bude od 1. 8. 2017 z důvodu stěhování knižního fondu v rámci rekonstrukce budovy muzea na Eliščině nábřeží uzavřena. V řešení je možnost omezeného provozu knihovny a badatelského servisu v náhradních prostorách.
V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH BYL ODKRYT DOCHOVANÝ PEVNOSTNÍ BASTION

V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH BYL ODKRYT DOCHOVANÝ PEVNOSTNÍ BASTION

V rámci přípravy projektu rekonstrukce areálu Gayerových kasáren probíhá předstihová archeologická sondáž, při níž bylo odhaleno překvapivě dobře dochované zdivo hlavního příkopu královéhradecké pevnosti při boku bastionu VIII.
KRÁTKÉ ZPRÁVY: 
 
Starší novinky:  Muzeum | Archeologie | Historie | Přírodověda
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové