Obrázek stránky

Mykologie

Převážnou většinu sbírky tvoří exikáty vyšších hub (Eumycota) (více než 6 600 položek), menší část  tvoří lišejníky (cca 1200 položek) a sušené sběry rzí (281 položek). Součástí sbírky je rovněž rukopis Z. Schäfera: "Systematický přehled rodu Lactarius Československa" (174 pastelových obrazů a 41 náčrtů, popisy, rukopis monografie). Mykologická sbírka byla založena botaničkou J. Belicovou v roce 1978. Základem se stalo 281 položek rzí od sběratelů V. Vodáka a E. Baudyše ze začátku 20. století, získaných darem od J. Fiedlera. Většina ostatních sběrů hub je výsledkem práce členů mykologického klubu, který pracuje při muzeu od roku 1979. Sbírka obsahuje sběry hub z let 1974–2012 z lokalit převážně ve východních Čechách, v menším množství z celé České i Slovenské republiky. Položky hub jsou zkatalogizovány v programu DEMUS nebo v programu FUNGI. K vzácným položkám patří izotyp chorošovité houby Ceriporia herinkii VAMPOLA. Jako nový druh pro vědu byla popsána v roce 1996 Petrem Vampolou z kopce Sv. Jana v Hradci Králové.
 
Sbírka dále obsahuje přes 1200 položek lišejníků.  Traxlerovy sběry lišejníků (141 položek) ze 70. let 19. století až 30. léta 20. století jsou lepeny na destičkách a uloženy v krabicích. Tyto sběry pocházejí většinou z východních Čech (Krkonoš, Jaroměřska a Hradce Králové). Větší počet položek (157) tvoří sběry epifytických lišejníků od M. Jarkovského z východních Čech ze let 1970 – 1980. Reprezentativní kolekci druhů představuje 403 položek lišejníků od J. Haldy, sebraných v letech 1993 – 2005 převážně v České republice, několik položek je z Evropy, Asie a Ameriky. Kromě běžných druhů jsou zastoupeny i vzácné druhy Agonimia repleta a Placynthiella dasaea, které J. Halda poprvé nalezl v Čechách. Položky lišejníků byly částečně revidovány Ivanem Pišútem a v roce 2001 byla celá sbírka zrevidována Josefem Haldou.
 
Mykologické sbírky byly založeny a jsou budovány jako systematický a dokumentační fond se zaměřením na mykoflóru východních Čech. Cílem sbírky je zachytit materiálovou a obrazovou formou vývoj mykoflóry regionu. Sbírka je doplňována především terénním sběrem, zejména v chráněných územích a významných krajinných prvcích přírody východních Čech. Vlastní terénní průzkum i odborné zpracování materiálu probíhá v úzké vazbě na mykologický klub při muzeu. Pro spolehlivou determinaci taxonů se počítá i nadále s jejich fotodokumentací a rozšiřováním archívu fotografií.  Sbírka je kompletována i příležitostnými dary nebo nákupy chybějících druhů mykoflóry z jiných regionů. 

Přehled kustodů sbírky: J. Belicová (botanika, 1967–1988), M. Kociánová (botanika, 1988–1991), Samková (Cejnarová) (botanika, 1991 – dosud)
 
Přehled sběratelů (F – Fungi, L – Lichenes): E. Baudyš (F), J. Belicová (F), J. Čechová (L), M. Dobešová (Kočová) (F), J. Halda (L), L. Hásková (F), Z. Herman (F), M. Jarkovský (L), F. Pavlík (F), Z. Pilous (L), V. Samková (Cejnarová) (F, L), J. Slavíček (F), J. Svoboda (F), J. Šachl (L), T. Tejklová (F), R. Traxler (L), V. Vodák (F), J. Wipler (F), ad.
 
Kurátorkou sbírky je RNDr. Věra Samková. Phd., e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz
ukázka z rukopisu Z. Schäfera
lišejník pukléřka sněžná (Cetraria nivalis)
lišejník dutohlávka třásnitá (Cladonia fimbriata)
izotyp pórnatky Herinkovy (Ceriporia herinkii)
hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri)
Další části přírodovědecké sbírky muzea: 
ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ, PETROGRAFIE, MYKOLOGIE, PALEONTOLOGIE, MALAKOLOGIE, MINERALOGIE, ENTOMOLOGIE, BOTANIKA
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové