Obrázek stránky
Domovská stránka > O Muzeu > PROJEKTY > MUZEUM NOVÉ DOBY
MaléStředníVelkéExtra velké

MUZEUM NOVÉ DOBY

Muzeum východních Čech v Hradci Králové opětovně získalo grant na projekt dalšího vzdělávání pracovníků s názvem „Muzeum nové doby“, č. 2019-1-CZ01-KA104-060795 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, Aktivita: Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých. Tento projekt bude realizován po dobu 12 měsíců od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020. V rámci tohoto projektu se sedm zaměstnanců MVČ bude účastnit šesti odborných stáží u partnerských muzeí a institucí v zahraničí. Do projektu byli vybráni pracovníci, kteří pokračují v systematickém výzkumu a spolupráci prospěšné pro vysílající i přijímající instituci. Navštíveny budou přední instituce v Německu, Norsku, Polsku a na Slovensku. Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty mobilit osob a je součástí trvalé ambice Muzea východních Čech plnit roli moderní a vyspělé paměťové, vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce 21. století, která působí na území celého Královéhradeckého kraje s mezinárodními přesahy a současně naplňuje roli metodického centra pro rozvoj muzejnictví jako vědního oboru v kraji.
Erasmus+
Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie
Výše uvedené sdělení obsahuje pouze názor jeho autora.
Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení či publikace obsahují.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové