ŠKOLSTVÍ V PEVNOSTNÍM MĚSTĚ

ŠKOLSTVÍ V PEVNOSTNÍM MĚSTĚ

ŠKOLSTVÍ V PEVNOSTNÍM MĚSTĚ
8. 6. 2016

Pohled do učeben a školních lavic Hradce Králové v 19. a na počátku 20. století. Město sevřené pevnostními hradbami a jeho učitelé, žáci a studenti v přednášce PhDr. Pavly Koritenské. Vstup zdarma.


Přednáška se uskuteční

ve středu 8. června 2016 od 18.00 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Vstup zdarma.
Pohled do učeben a školních lavic Hradce Králové v 19. a na počátku 20. století. Město sevřené pevnostními hradbami a jeho učitelé, žáci a studenti, typy škol Hradce Králové této doby a odlišné studijní možnosti chlapců a dívek v přednášce PhDr. Pavly Koritenské, autorky publikací Cesta dívek za vzděláním a Hurá do školy! ... v Hradci Králové.
Pavla Koritenská: HURÁ DO ŠKOLY! ... v Hradci Králové
Historie předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové od třicátých let 19. století do poloviny 20. století: www.muzeumhk.cz/clanky-hura-do-skoly-kniha.html
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové