NADĚJE PRO ESPERANZU

NADĚJE PRO ESPERANZU

NADĚJE PRO ESPERANZU
25. 11. 2009 - 18.00

Yvona Fričová Přednáška se světelnými obrazy


Po stopách Alberta Vojtěcha Friče, slavného etnografa, cestovatele, botanika a spisovatele, do nitra jihoamerického kontinentu k paraguayským indiánům Čamakoko, kterým koluje v žilách česká krev.
Více informací na www.checomacoco.cz
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové