MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2014 - POKYNY PRO PRODEJCE

MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2014 - POKYNY PRO PRODEJCE
trh-03
Již čtvrt století mají návštěvníci muzejního adventního trhu příležitost prožít si první adventní víkend nadcházejícího předvánoční času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře ojedinělé stavby a ve společnosti poctivých řemeslníků.

Jubilejní XXV. ročník bude 28. – 30. listopadu 2014 výjimečný svým rozsahem. Zaměří se tentokrát nejen na prodej, ale také ve větší míře na prezentaci a ukázky poctivé řemeslné práce. Tradici v pravém slova smyslu doplní flašinetář, pečené kaštany a podobně. Před muzejní budovou budou prodávány tradiční pochutiny a nápoje, vítáni jsou prodejci s označením regionální produkt (www.regionalni-znacky.cz).
trh-01
Muzeum východních Čech v Hradci Králové chrání hodnoty vytvářené po celá staletí našimi předky, které tvoří základ kulturní identity celého kraje. Pojďte se s námi podílet na zachování tradic, zprostředkování rukodělného umu a nabídněte své výrobky našim návštěvníkům.

Pokud máte zájem zúčastnit se XXV. Muzejního adventního trhu odešlete řádně vyplněnou přihlášku na adresu: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo e-mailem na: l.fialova@muzeumhk.cz. Přihlášky přijímáme do pátku 5. září 2014. O přijetí přihlášky a jejím kladném vyřízení nebo odmítnutí budete písemně (elektronicky) vyrozuměni nejpozději do pátku 26. září 2014.
trh-02

Kontakt:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
e-mail: l.fialova@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové