PRVOREPUBLIKOVÁ MUZEJNÍ NOC 2013

PRVOREPUBLIKOVÁ MUZEJNÍ NOC 2013
Ne náhodou bude letošní královéhradecká muzejní noc věnována období první republiky. Budova muzea totiž v roce 2013 slaví své stoleté výročí! Přístupné budou všechny aktuální výstavy a také expozice Muzea války 1866 Na Chlumu...

Tisková zpráva
(pdf)
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové