Zpravodaj Krajského muzea východních Čech, ročník VIII/1 rok 1981

Zpravodaj Krajského muzea východních Čech, ročník VIII/1 rok 1981
 
Obsah:
 
Milan Princ: Archeologický výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1979 (s. 5 sq.)
Milan Princ: Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1980 (s. 9 sq.)
Vít Vokolek: Zjišťovací výzkum v Tuněchodech (s. 12 sq.)
Jiří Zeman: Výzkum v Lochenicích v l. 1979–1980 (s. 14 sq.)
Pavel Rous - Eduard Veselý: Archeologické nálezy na území okresu Havlíčkův Brod v letech 1979 –1980 (s. 16 sq.)
Jiří Sigl: Výzkum Starého Mýta v roce 1980 (s. 20 sq.)
František Šebek: Zlomek brakteátu z Tisové (s. 26 sq.)
Antonín Hejna: Devátá etapa archeologického výzkumu hradu Vizmburk, k. o. Havlovice, o. Trutnov v roce 1980 (s. 28 sq.)
Jiří Sigl - Vladimír Wolf: Předstihový archeologický výzkum na staveništi administrativní budovy OV KSČ v Trutnově (s. 33 sq.)
Vít Vokolek: Záchranný výzkum v Lochenicích (II. část) (s. 50 sq.)
Jiří Sigl: Výstava „Z historie archeologického výzkumu hradeckého muzea“ (s. 71 sq.)
 
 
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové