Zpravodaj Krajského muzea východních Čech, ročník VII 1-2, rok 1980

Zpravodaj Krajského muzea východních Čech, ročník VII 1-2, rok 1980
 
OBSAH:
 
Jiří Sigl - Vít Vokolek: Záchranné výzkumy a jiné akce provedené arch. odd. KMVČ v Hradci Králové v r. 1979 (s. 1 sq.)
Vít Vokolek: Záchranný výzkum v Úhřeticích v r. 1979 (s. 4 sq.)
Miloš Vávra: Pokračování výzkumu pravěkého hradiště v Topolu (s. 8 sq.)
Jitka Hralová: Výzkum v Milovicích v roce 1979 (s. 12 sq.)
Jiří Sigl: Výzkum Starého Mýta v roce 1979 (s. 14 sq.) 
Jiří Sigl: Výzkum středověkého hrádku u Úhlejova (o. Jičín) (s. 20 sq.) 
Antonín Hejna: Osmá etapa archeologického výzkumu hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov, v r. 1979 (s. 26 sq.) 
Vít Vokolek: Záchranný výzkum v Lochenicích / část I – (s. 29 sq.) 
Jan Frolík: Archeologické nálezy v prostoru továrny Transporta Chrudim (s. 65 sq.) 
Jiří Sigl: Výstava „Paleolitické a mezolitické nálezy z východních Čech (s. 79 sq.) 
 
 
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové