KRÁLOVÉHRADECKO - 8 (2011)

KRÁLOVÉHRADECKO - 8 (2011)
Obálka sborníku
Historický sborník pro poučenou veřejnost

Vydal:

ČR - Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Knihovna města Hradec Králové

Redakční rada:
Radek Bláha, Vojtěch Brádle, Jan Jakl, Jan Košek, Martin Landsmann, Naďa Machková Prajzová, Lenka Málková, Radek Pokorný, Tomáš Rybička

Počet stran: 533
Sazba: Jan Košek
Tisk: H.R.G. spol. s.r.o., Litomyšl
Náklad: 300 ks
Rok vydání: 2011
Cena: 100 Kč s DPH

ISSN 1214-5211
ISBN 978-80-85031-90-4
Královéhradecko 8 (2011)
Královéhradecko 8 (2011)
Královéhradecko 8 (2011)
Královéhradecko 8 (2011)
kralovehradecky_kraj.png

Vydání této publikace bylo podpořeno Královéhradeckým krajem.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové