Z historie jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949)

Z historie jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949)
Jednota Čs. obce legionářské v Hradci Králové vydala ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové publikaci dokumentující vznik a činnost této organizace a její  důležité místo ve společenském, kulturním, ale i politickém dění v Hradci Králové a jeho okolí. Připomíná také významnou roli jejích členů v domácím a zahraničním odboji proti nacistickému Německu v letech 1939-1945.

Autorkou publikace je pracovnice muzea historička PhDr. Jaroslava Pospíšilová. Publikace vyšla  při příležitosti 90. výročí vzniku ČsOL - nadstranické organizace založené proto, aby hájila zájmy desítek tisíc dobrovolníků (čs. legionářů), kteří svým bojem na frontách 1. světové války významně přispěli ke vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Publikaci doplňuje řada fotografií a dokumentů ze sbírkového fondu  Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Z historie jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949)
Z historie jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949)
Z historie jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949)
Z historie jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949)
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové