Archeologický výzkum na náměstí 28. října v Hradci Králové

Archeologický výzkum na náměstí 28. října v Hradci Králové
5. 7. 2011 - Radek Bláha, archeolog

Od přelomu června a července letošního roku provádí MVČ zjišťovací záchranný výzkum na náměstí 28. října na Pražském Předměstí v Hradci Králové. Výzkum je nedílnou součástí přípravy rekonstrukce tohoto veřejného prostranství, kterou připravuje Město Hradec Králové.
Nejvýznamnějším zjištěním je objev části základů hostince Na Špici, který zde stál v 19. století a vyhořel roku 1912. Kromě základů a sklepení budov hostince a jeho hospodářského zázemí se podařilo objevit  i podezdívky starších původně dřevěných staveb. Nejstarší nálezy však náleží 13. století, kdy zde ležela jedna z významných předměstských osad. Svědčí o tom množství zlomků keramiky z tohoto období. V blízkosti sledované plochy stál již asi od 13. století kostel sv. Mikuláše, který zanikl roku 1436. Stavba byla poté rozebrána na stavební materiál, o čemž mohou svědčit gotické cihly, lámaná opuka a pískovec, které se hojně vyskytují v druhotném uložení. Kolem kostela byl hřbitov, jehož část byla zachycena při stavbě kanalizace a okolních domů v první čtvrtině 20. století. S pohřebištěm může souviset i charakteristický šperk - bronzová záušnice, nalezená při současném výzkumu, která mohla tvořit výbavu některého z hrobů.

Výzkum, který provádíme ve spolupráci s Městem Hradec Králové, společnostmi Stavremo-Pce a Osina Archeo, bude pokračovat do přelomu července a srpna.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové