MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2019 - PODMÍNKY PRO PRODEJCE

MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2019 - PODMÍNKY PRO PRODEJCE
Již 30 let mají návštěvníci Muzejního adventního trhu příležitost prožít první adventní víkend nadcházejícího předvánoční času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře a ve společnosti poctivých řemeslníků.

XXX. ročník bude 29. listopadu – 1. prosince 2019 zaměřen nejen na prodej, ale také ve větší míře na prezentaci a ukázky poctivé řemeslné práce. Před budovou muzea budou prodávány tradiční pochutiny a nápoje, vítáni jsou prodejci s označením regionální produkt (www.regionalni-znacky.cz).

Muzeum východních Čech v Hradci Králové chrání hodnoty vytvářené po celá staletí našimi předky, které tvoří základ kulturní identity celého kraje. Pojďte se s námi podílet na zachování tradic, zprostředkování rukodělného umu a nabídněte své výrobky našim návštěvníkům.

Pokud máte zájem zúčastnit se XXX. Muzejního adventního trhu jako prodejce, odešlete řádně vyplněnou přihlášku na adresu: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Malé náměstí 123, 500 03 Hradec Králové nebo e-mailem na adresu l.fialova@muzeumhk.cz. Odesláním přihlášky prodejce souhlasí s níže stanovenými Podmínkami pro prodejce. Přihlášky přijímáme do pátku 13. září 2019. O přijetí přihlášky a jejím kladném vyřízení nebo odmítnutí budete písemně (elektronicky) vyrozuměni nejpozději do pátku 4. října 2018.
Kontakt
Lada Fialová
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Malé náměstí 123, 500 03 Hradec Králové
e-mail: l.fialova@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové