VÝSTAVA OD MNICHOVSKÉ DOHODY K PROTEKTORÁTU

VÝSTAVA OD MNICHOVSKÉ DOHODY K PROTEKTORÁTU
I v letošním roce pokračovala spolupráce archivu Univerzity v Hradci Králové, královéhradecké pobočky Státního oblastního archivu a historického oddělení Muzea východních Čech. Jejich pracovníci se snažili vybrat ze svých fondů zajímavé materiály k událostem, které vedly k nejtragičtějšímu období dějin Československé republiky, jejíž 100. výročí jsme si připomínali v roce minulém. Výstavu Od mnichovské dohody k protektorátu lze navštívit v Galerii Suterén Infocentra Hradec Králové do 28. února 2019.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové