PŘEHLED MUZEJNÍCH NEDĚLÍ V ROCE 2019

PŘEHLED MUZEJNÍCH NEDĚLÍ V ROCE 2019
V roce 2019 je pro rodiče s dětmi připraven pestrý program na nedělní dopoledne a odpoledne plný tvoření, zábavy a vzdělávání. Vedle oblíbených tradic a zvyků našich předků doplněných kreativními dílnami si lze vybrat i z muzejních interaktivních nedělí  věnovaných historii, paleontologii nebo přírodovědě. Vzhledem k omezené kapacitě dětského ateliéru a přípravě materiálu doporučujeme předem se objednat na tel. 702 292 321. Děkujeme za pochopení.

Študáci a kantoři

20. 1. 2019 / Galerie moderního umění v Hradci Králové
Interaktivní program pro děti i dospělé ve výstavě GMU s kurátorkou výstavy PhDr. Pavlou Koritenskou.

Masopust - koblížky a masa kus

17. 2. 2019 / Gayerova kasárna
Tradiční zvykoslovný program doplněný výrobou masky postavy z masopustního průvodu.

Zkamenělý život / Gayerova kasárna

17. 3. 2019 / Gayerova kasárna
Interaktivní a kreativním program zahrnující praktickou ukázku vzniku zkamenělin, ukázku časové řady reálných zkamenělin živočichů a rostlin a výrobu vlastní zkameněliny ze samotvrdnoucí hlíny.

Bum, bum, dejte vejce nebo rum!

14. 4. 2018 / Místo konání bude upřesněno
Tradiční zvykoslovný program doplněný vtipnými lidovými říkankami a s výrobou velikonočních dekorací.

Lovíme na Plachtě

19. 5. 2019 / PP Na Plachtě
Botanicko-zoologický program s aktivním zapojením účastníků při odchytu bezobratlých a s ukázkou kvetoucích orchidejí v PP Plachta. V případě nepřízně počasí bude připraven náhradní program v prostorách muzea.

Cestou necestou pevnostním městem

16. 6. 2018 / Centrum Hradce Králové
Procházka historickým centrem města pro zvídavé děti a jejich rodiče.

O myších (a lidech?)

15. 9. 2018 / Místo konání bude upřesněno
Přírodovědná neděle s aktivním zapojením zájemců. Odchyt hlodavců na lokalitě a praktické určování pomocí klíče, prohlížení dermoplastických preparátů, vše doplněné informacemi o životě hlodavců, hmyzožravců a jim podobných drobných šelem.

Turnaj královny Elišky

13. 10. 2019 / Historická budova muzea
Historická neděle. Interaktivní program tematicky zaměřený na středověk, období působení královny Elišky Rejčky v Hradci Králové. Součástí bude ukázka dobové módy, rytířský turnaj atd.

Adventní kalendář zase jinak

24. 11. 2019 / Historická budova muzea
Tradiční zvykoslovný program s kreativní dílnou tentokrát zaměřenou na výrobu netradičního adventního kalendáře.

Andělské Vánoce

15. 12. 2019 / Historická budova muzea
Tradiční zvykoslovný program v adventním čase, připomenutí historie vánočních zvyků doplněné výrobou anděla.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové