POHÁDKY A BAJKY PRVNÍ REPUBLIKY

POHÁDKY A BAJKY PRVNÍ REPUBLIKY
kliknutím zvětšíte
Z bohatého fondu školních obrazů historického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze vznikla publikace pro radost i poučení dětí i dospělých POHÁDKY A BAJKY PRVNÍ REPUBLIKY.
 
 
 
ISBN 978-80-87686-20-1
ISBN 978-80-86935-45-4
 
Formát: 220 x 310 mm
Počet stran/karet: 12
Cena: 105 Kč
Pohádky a bajky se na školních obrazech objevovaly již od počátku 20. století. Byly využívány v řadě vyučovacích předmětů, a to nejen při výuce českého jazyka a literatury, ale také v prvouce, výtvarné výchově nebo při názorném vyučování. Výtvarně byl každý obraz rozdělen na tři části, podle kterých se děti měly učit samostatně vypravovat děj pohádky nebo bajky.
Editorka publikace PhDr. Pavla Koritenská uvádí: „v souboru najdete známé pohádky inspirované pravděpodobně předlohami českých spisovatelů Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Přečíst si můžete také bajky a příběhy, ve kterých jsou hlavními hrdiny zvířata, a ze kterých plyne pro čtenáře nějaké poučení.“
Představení pohádek se uskutečnilo 13. prosince 2018 v Galerii moderního umění v Hradci Králové v rámci vernisáže výstavy ČEST PRÁCI, PANÍ UČITELKO! V Hradci Králové je publikace k dostání v Galerii moderního umění, ve Futuru 15. prosince od 14.00 hodin u muzejního stánku v rámci akce Super sobota nebo po objednání na adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz. Cena publikace 105 Kč.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové