NOVÁ ŠKOLA A NOVÁ VÝCHOVA V NOVÉ EVROPĚ

NOVÁ ŠKOLA A NOVÁ VÝCHOVA V NOVÉ EVROPĚ
PhDr. Pavla Koritenská, MVČ, 16. 10. 2018
kliknutím zvětšíte
Výuka v pomocné škole při Chlapecké výchovně, 20. léta 20. století

Mezinárodní konference Nová škola a nová výchova v nové Evropě v Praze

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa uspořádalo ve dnech 20. a 21. 9. 2018 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), Technická univerzita v Liberci a Pädagogische Hochschule Zürich ve spolupráci se Senátem ČR a pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy mezinárodní konferenci „Nová škola a nová výchova v nové Evropě“.
Z konference Nová škola a nová výchova v nové Evropě, © foto Petr Šolar
Příspěvky této konference se věnovaly především problematice úsilí o reformu pedagogiky a školství v meziválečné Evropě. Vedle odborníků z 12 evropských zemí a Ázerbájdžánu bylo zastoupeno i Muzeum východních Čech v Hradci Králové, a to příspěvkem kurátorky historického oddělení PhDr. Pavly Koritenské Chlapecká výchovna v Hradci Králové. Tato instituce sídlila od roku 1910 ve Svatodušní (dnes Rokitanského) ulici, a věnovala se výchovné a vzdělávací činnosti. Největší rozkvět zaznamenala po vzniku Československé republiky. Při ústavu fungovala pomocná škola, pokračovací škola pro učně, dílny a zahrada. Pomocná škola poskytovala chovancům přiměřené školní vzdělání. Ústav doplňoval školskou výchovu se zřetelem k pozdějšímu uplatnění chovanců v praktickém životě. Zakladatelem a dlouholetým ředitelem výchovny byl Josef Pelikán, který stanul i v roce 1935 v čele Veřejné pomocné školy, která fungovala při výchovně. Královéhradecká Chlapecká výchovna se stala jedním z ojedinělých "projektů" speciálního a pomocného školství v meziválečném období.
Z konference Nová škola a nová výchova v nové Evropě, © foto Petr Šolar
Z konference Nová škola a nová výchova v nové Evropě, © foto Petr Šolar
Josef Pelikán- zakladatel a dlouholetý ředitel Chlapecké výchovny, 20. - 30. léta 20. století
Další informace o konferenci:
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové