KAM ZMIZEL KAVALÍR?

KAM ZMIZEL KAVALÍR?
Mgr. Veronika Hepnarová

Kam zmizel kavalír v areálu Gayerových kasáren v Hradci Králové?

V březnu a dubnu letošního roku odkryli archeologové z Muzea východních Čech v Hradci Králové část bývalého kavalíru, budovy využívané jako skladiště, který byl součástí barokní bastionové pevnosti z konce 18. století. K objevu došlo při archeologickém průzkumu před stavbou nového parkovacího domu. V současné době již stavební práce pokračují bez přerušení a stará zdiva byla překryta novými konstrukcemi.
© foto STRATUM – archeologické služby s.r.o.
Občané Hradce Králové se tedy ptají, kam zmizel tento unikátní objev a zda se kavalír nezboural. Vysvětlení přináší archeolog Mgr. Radek Bláha: „Kavalír se v žádném případě neodstranil. V rámci zachování této výjimečně dochované památky se zdivo přikrylo speciální tkaninou, aby se zabránilo působení vnějších vlivů. Následně byl kavalír zasypán inertním materiálem – hlínou a štěrkem, a přikryt dalšími stavebními vrstvami. Tyto práce proběhly za účelem ochrany kavalíru pro jeho budoucí odkrytí a zpřístupnění veřejnosti.“
 
Tomuto plánu je i přizpůsobena stavba parkovacího domu. Celý objekt bude stát na železobetonových pilotách a dalších základových zdech, na kterých je umístěna základová deska. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby bylo možné pozůstatky zdiv znovu odhalit, aniž by to mělo vliv na statiku a provoz nových garáží.
 
Po dokončení stavby parkovacího domu bude kavalír znovu odkryt a zpřístupněn veřejnosti. Ředitel muzea doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. dodává: „Samotné odkrytí kavalíru plánujeme na rok 2020. V současné chvíli je rozhodující získat dostatek financí pro realizaci tohoto projektu. Cílem je vytvořit návštěvnický prostor, který provede návštěvníky dějinami hradecké pevnosti a seznámí je s obrannou funkcí tohoto unikátního objektu.“
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové