PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK PŘIVÍTÁ MLADÉ BIOLOGY

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK PŘIVÍTÁ MLADÉ BIOLOGY
Mgr. L. Bičanová, Mgr. J. Hotový, MVČ
kliknutím zvětšíte
© foto L. Bičanová
Stejně jako v uplynulém školním roce bude i ve školním roce 2018-2019 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové pro zvídavé děti se zájmem o přírodu otevřen Přírodovědecký kroužek. Náplní kroužku bude zejména praktické poznávání naší přírody formou vycházek po Hradci Králové a blízkém okolí i podrobné zkoumání přírodnin za použití různých určovacích metod a pomůcek. Děti se rovněž seznámí se způsoby uchovávání přírodnin formou sbírek. Setkání povedou odborníci z oborů ornitologie, entomologie, botaniky, mykologie, geologie a paleontologie.
© foto J. Hotový
V uplynulém školním roce se členové kroužku podrobněji seznámili s přírodou královéhradeckých městských parků a PP Plachta, které svou přírodní pestrostí poskytují útočiště pro nečekané množství organismů. Během třídenních exkurzí navštívili CHKO Litovelské Pomoraví a NP České Švýcarsko. Neméně zajímavá byla paleontologická exkurze na lokalitu s druhohorní florou a faunou nedaleko obce Přepychy na Pardubicku. Členové kroužku se během zimy podrobně seznámili s tématem loňského ročníku Biologické olympiády a připravili se na účast v soutěži. Muzejní depozitáře poskytly pro zvídavé přírodovědce množství zajímavých organismů a někdy i exotických exemplářů k prozkoumání.
© foto B. Mocek
Také v novém školním roce 2018-2019 je připravena řada podnětných vycházek za královéhradeckou přírodou zaměřených na poznávání organismů, několik celodenních výprav na přírodovědně zajímavé lokality kraje a část setkání bude zaměřena také na aktuální téma Biologické olympiády. V letošním roce si mladí přírodovědci rozšíří obzory i zkoumáním detailní stavby organismů pomocí nově pořízené mikroskopovací techniky.
© foto L. Bičanová
Kroužek je určen pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Maximální kapacita kroužku je 20 žáků. Setkáváme se každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin. Cena kroužku je 500 Kč za pololetí. První setkání zájemců se uskuteční 17. září 2018 v 15.30 hod před budovou odborných pracovišť Muzea východních Čech v Hradci Králové, Opletalova 334. Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu edukace@muzeumhk.cz.
© foto L. Bičanová
© foto J. Šinták
© foto J. Šinták
© foto J. Šinták
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové