PROJEKT MIKROSVĚT PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY

PROJEKT MIKROSVĚT PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY
Mgr. Lenka Bičanová, MVČ
kliknutím zvětšíte
Sběr vodních bezobratlých živočichů © foto L. Bičanová, MVČ

Projekt Muzea východních Čech v Hradci Králové získal účelovou dotaci Ministerstva kultury z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

Již v loňském roce se podařilo výrazně zkvalitnit přírodovědné programy pro školní kolektivy i veřejnost pořízením kvalitních dalekohledů a pomůcek ke sběru bezobratlých živočichů. Letošní rok v rámci projektu Mikrosvět jsou přírodovědné aktivity rozšířeny o mikroskopická pozorování, která zájemcům prezentují i detailní strukturu organismů.
Pozorování organismů stereoskopickým mikroskopem © foto L. Bičanová, MVČ
Z finančních prostředků Ministerstva kultury a Muzea východních Čech v Hradci Králové byly pořízeny kvalitní mikroskopy a stereomikroskopy. Vlastnoruční zpracování přírodního materiálu, příprava preparátů a práce s mikroskopovací technikou zájemce vedle studia organismů detailně seznamuje s metodami výzkumu a zpracováváním přírodnin.
Pozorování organismů stereoskopickým mikroskopem © foto L. Bičanová, MVČ
Muzeum tak disponuje technickým vybavením trvalého charakteru, které dále povede k rozšíření nabídky aktivit s přírodovědným zaměřením a současně obohacení náplně stávajících programů v rámci nabídky edukačních programů pro školní kolektivy, Muzejních nedělí nebo Přírodovědeckého kroužku při Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Pozorování žábronožek © foto L. Bičanová, MVČ
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové