NOVÝ KATALOG LIDOVÉHO NÁBYTKU ZE SBÍRKY MUZEA

NOVÝ KATALOG LIDOVÉHO NÁBYTKU ZE SBÍRKY MUZEA
Na konci roku 2017 vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové katalog sbírky lidového nábytku za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Ve třech kapitolách se na 168 stranách čtenáři seznámí s vývojem sbírky, typologií předmětů a samotným obrazovým katalogem jednotlivých nábytkových kusů. Sbírka je rozdělena podle toho, k čemu se nábytek používal - skříně, židle, sedací nábytek, nábytek ke stolování, spaní a ostatní nezařazený nábytek. Každý předmět je opatřen popisem s regionálním zařazením a fotografií.
kliknutím zvětšíte
Muzeum vydalo katalog LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ z vlastních sbírek. Počátky této sbírky spadají do konce 19. století, kdy byly díky sběrům pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895 položeny základy pozdějšího fondu bydlení-odívání, kam byl lidový nábytek zařazen. Sbírka lidového nábytku nepatří rozsahem k těm největším, čítá na 122 kusů malovaného i vykládaného nábytku především z oblastí východních Čech, z regionálního hlediska je však její význam nezanedbatelný. Přehled sbírky lidového nábytku hradeckého muzea přispívá nejen k jejímu důkladnému poznání, ale je rovněž důležitým srovnávacím materiálem pro ostatní muzejní instituce.
Novou publikaci autorky Mgr. Martiny Vlčkové si je možné objednat na dobírku na adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz za cenu 110 Kč s DPH.
Ministerstvo kultury
Katalog byl vydán za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky v rámci programu
Podpora tradiční lidové kultury kategorie B.
MARTINA VLČKOVÁ
LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
 
Recenze: PhDr. Ivana Kubečková, PhDr. Iva Votroubková
 
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Překlad resumé: © Jan Koritenský (ang.), PhDr. Vojtěch Brádle (něm.)
Foto: Miroslav Beneš a Archív Muzea východních Čech v Hradci Králové
Grafická úprava, sazba a retuše: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 500 ks
První vydání
 
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-16-4
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové