Výběrové řízení: ŘEDITEL – ŘEDITELKA muzea v Náchodě

Výběrové řízení: ŘEDITEL – ŘEDITELKA muzea v Náchodě
Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele-ředitelky přísp. organizace Regionální muzeum v Náchodě. Níže uvádíme odkaz na podmínky výběrového řízení a kontaktní osoby. Přihlášku zašlete na adresu Ing. Milan Smolík, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 12:00 hodin dne 8. prosince 2017. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Regionální muzeum v Náchodě“.

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:

Ing. Milan Smolík, pověřený vedením odboru kultury a památkové péče, tel. 495 817 458
Mgr. Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury, tel. 495 817 322
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové