NOMINACE NA CENU MIROSLAVA PETRUSKA

NOMINACE NA CENU MIROSLAVA PETRUSKA
PhDr. Pavla Koritenská, MVČ, 4. 9. 2016
Publikace Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové, která byla v roce 2016 výsledkem společného projektu Muzea východních Čech a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, byla v letošním roce nominována na Cenu Miroslava Petruska. Jedná se o cenu, která je od roku 2013 udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity Miroslavu Petruskovi (1936-2012). Více o publikaci...
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové