MUZEJNÍ NEDĚLE A DĚTSKÉ DÍLNY 2017

MUZEJNÍ NEDĚLE A DĚTSKÉ DÍLNY 2017
Mgr. Lenka Bičanová, 10. 8. 2017, MVČ

MUZEJNÍ NEDĚLE A DĚTSKÉ DÍLNY - ZHODNOCENÍ PROJEKTU

Celkem pět setkání se uskutečnilo v první polovině roku 2017 v rámci již tradičního projektu Muzea východních Čech v Hradci Králové nazvaného Muzejní neděle, jehož cílem bylo přiblížit zvykoslovné tradice, historii a přírodu města Hradec Králové a především také vytvořit smysluplnou náplň dětí a mládeže ve volném čase. V letošním roce byl projekt podpořen Městem Hradec Králové a to v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017. Projekt navázal na tradici muzejních nedělí započatou již v roce 2011 a muzejní neděle se tak staly trvalou součástí programové nabídky muzea pro děti a mládež.
V průběhu pololetí proběhly všechny plánované akce. Zájemci se tak mohli během lednové muzejní neděle Stopy ve sněhu seznámit s živočichy, kteří jsou aktivní i během zimního období. Následovaly zvykoslovné programy připomínající tradice našich předků spojené s předjarním (Maškary řádí) a jarním obdobím (Vítáme jaro) spojené s výrobou masek a velikonočních dekorací. Probouzející se přírodu mohli malí i velcí zájemci o přírodu pozorovat v rámci exkurze Za vodní žouželí, kdy si pomocí jednoduchých pomůcek odchytili vodní bezobratlé živočichy, které si poté mohli detailně prohlédnout pod binokulární lupou.
Předprázdninové setkání rodičů a dětí se odehrálo ve výstavě Velká vizita, kde se v interaktivním zážitkovém programu společně přenesli do období první republiky v Hradci Králové a vyzkoušeli si dobové zdravotnické pomůcky a léčebné postupy. Samostatný program dětské dílny doplnil květnovou Muzejní noc lékařskou. Projekt bude nadále pokračovat i po prázdninách a to hned v 17. září 2017, kdy nám končící léto a nastávající podzim poskytne mnoho materiálu k muzejní neděli Barvy v přírodě.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové