MUZEJNÍ PROJEKTY PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY

MUZEJNÍ PROJEKTY PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY
Mgr. Lenka Bičanová, 4. 8. 2017, MVČ
PROJEKTY MUSEJNÍ ZOOLOGICKÉ EXKURZE A MUZEUM VÁLKY 1866 PRO DĚTI A ŠKOLNÍ KOLEKTIVY PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY
Projekty Muzea východních Čech v Hradci Králové získaly účelovou dotaci Ministerstva kultury z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.
Projekt Musejní zoologické exkurze cílí na širokou veřejnost i školní kolektivy. V současné době jsou v rámci projektu nabízeny exkurze a vycházky do městských parků nebo výjezdy do přírodovědecky zajímavých lokalit Královéhradeckého kraje. Zájemci se mohou aktivně vzdělávat během přírodovědecky zaměřených Muzejních nedělí, v edukačních programech nabízených školním kolektivům nebo v rámci prázdninových Vycházek za přírodou po městěPřírodovědeckého kroužku.
Z finančních prostředků bude pořízeno technické vybavení především v podobě kvalitní pozorovací techniky, které umožní zkvalitnit a zatraktivnit obsah a náplň stávajících aktivit. Muzeum tak bude disponovat technickým vybavením trvalého charakteru, které dále povede k rozšíření nabídky aktivit s přírodovědným zaměřením.
Muzeum války 1866 na Chlumu celoročně nabízí edukační programy v expozici i v areálu bojiště. Finanční prostředky z dotace budou vynaloženy na vybudování komfortního zázemí pro školní kolektivy, kde bude probíhat část programů zahrnující především tvůrčí a výtvarné tématicky zaměřené činnosti. Současně tento prostor bude vybaven interaktivními prvky, které by byly určeny pro nejmenší návštěvníky. Adekvátní a vhodně vybavený prostor pro návštěvníky těchto věkových kategorií je zatím v muzeu výrazně postrádán. Cílem projektu je ještě více zpřístupnit toto obtížné a citlivé téma mladším věkovým kategoriím. Nabídkou vhodně vybaveného zázemí se muzeum připojí k moderním trendům v muzejnictví a otevře cestu k historii a poznání pro dětského návštěvníka.
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové