ZNÁTE MALÍŘE OTAKARA ŘÍPU?

ZNÁTE MALÍŘE OTAKARA ŘÍPU?
Na nové výstavě O MOTÝLECH A LIDECH, kterou lze navštívit od 19. května 2017 v historické budově Muzea východních Čech v Hradci Králové na Eliščině nábřeží, můžete obdivovat kromě tropických motýlů z entomologické sbírky také jejich kresby vytvořené v letech 1955-1957 hradeckým malířem Otakarem Řípou. Z dostupných pramenů se podařilo k osobě malíře zjistit pouze informace o jeho působení v profesi učitele na Hradecké reálce nebo Gymnáziu a získat základní přehled o jeho výtvarném zaujetí zákoutími starého Hradce Králové. Obracíme se proto na hradeckou veřejnost s prosbou o pomoc při získání podrobnějších životopisných informací tohoto umělce. Pokud znáte jméno nebo dílo malíře Otakara Řípy z vlastní zkušenosti nebo i zprostředkovaně, kontaktujte prosím kurátora výstavy na adrese:

RNDr. Bohuslav Mocek
e-mail: b.mocek@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624


Děkujeme.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové