VÝZKUM NA VELKÉM NÁMĚSTÍ ZAHÁJEN

VÝZKUM NA VELKÉM NÁMĚSTÍ ZAHÁJEN
Mgr. Radek Bláha, MVČ, 7. 3. 2017
Detail stěny výkopu před čp. 164, při ústí ulice V Kopečku. Nad jílovitým podložím jsou vrstvy ze 14. století.
kliknutím zvětšíte
Pracovníci archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové v těchto dnech zahájili plánovaný záchranný výzkum v trase rekonstruované kanalizace na Velkém náměstí. V první fázi je sledován úsek vedoucí před domy západní fronty náměstí, tedy u bývalé radnice.
Celkový pohled na aktuálně zkoumaný úsek kanalizace před bývalou radnicí
Díky vstřícnému přístupu investora i stavební firmy se daří provádět výzkum v předstihu před vlastními stavebními pracemi. Přesto, že se jedná o rekonstrukci ve starší trase, objevují se ve stěnách stavební rýhy starší archeologické situace. Jedná se především o pozůstatky dláždění náměstí v podobě vrstev říčního štěrku či zlomků opuky nebo cihel. Nejstarší doložené úpravy terénu můžeme zatím datovat do 14. století. Mladší komunikace vznikly ve století 16., kdy se k dláždění počalo užívat čediče z Kunětické hory. Původní povrch části náměstí při ústí ulice V Kopečku byl již ve 14. století razantně snížen, a to patrně kvůli zlepšení průjezdnosti od městské Pražské brány.
Pohled na stěnu výkopu před čp. 165. Viditelné jsou tenké vrstvy související s historickým dlážděním.
Zatím jenom na několika místech v trase se zachovaly a byly zkoumány pozůstatky ze starších období, a to zejména výplně jam souvisejících s konstrukcí nějakých nadzemních staveb, které lze datovat již do pravěku (nejspíše do počátků mladší doby bronzové, cca 13. století před naším letopočtem). V dalších případech se jednalo o pozůstatky po menších povrchových stavbách ze 13. a 14. století. Z drobných nálezů můžeme uvést zlomky kuchyňské a stolní keramiky, případně zlomky zvířecích kostí a jiné. Výzkum bude pokračovat úsekem vedoucím Franusovou ulicí, tedy kolem katedrály sv. Ducha. V plánu na letošní rok je i trasa kanalizace napříč Velkým náměstím a dále u galerie v ústí Klicperovy ulice.
Pohled na stěnu výkopu před čp. 164, při ústí ulice V Kopečku. Nad jílovitým podložím jsou vrstvy ze 14. století.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové