PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ / B. Tuhý, J. Šramar, J. Šrámek a kolektiv

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ / B. Tuhý, J. Šramar, J. Šrámek a kolektiv
V roce 2016 si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války, jež se odehrála během léta roku 1866. Válka mezi Pruskem a Rakouskem byla klíčovým konfliktem 19. století s dalekosáhlými důsledky pro vývoj v širší Evropě. Muzeum východních Čech v Hradci Králové představilo v sobotu 26. března 2016 při zahájení návštěvnické sezony Památníku války 1866 na Chlumu dlouho očekávanou knihu.
Nová publikace PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ podrobně představuje podobu, fungování a vybavení rakouské, saské a pruské armády, které se v roce 1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách a ve zhruba stejném množství profesionálních fotografií jsou tak poprvé v takové kvalitě postupně představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, děla, sedla, uniformy a detailní součásti výstroje vojsk konfliktu, jenž změnil Evropu.
Publikace si také všímá historického začlenění událostí, seznamuje čtenáře se vznikem a vývojem sbírky předmětů z války 1866 v hradeckém muzeu. Nová kniha autorů Bohumíra Tuhého, Jiřího Šramara, Josefa Šrámka a kolektivu je přepracovaným a doplněným vydáním někdejší publikace z roku 1990, která se zabývala podobnou problematikou.
Publikaci je možné objednat na adrese: i.nyvltova@muzeumhk.cz.
Cena publikace je 600 Kč s DPH (II. jakost).
Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky z programu Kulturní aktivity — Podprogram A: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.
 
Ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.
 
© 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové