HURÁ DO ŠKOLY! - tisková zpráva

HURÁ DO ŠKOLY! - tisková zpráva
Výstava o prvňáčcích a (nejen) pro prvňáčky ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, která představí např. rozsáhlou kolekci slabikářů, didaktických obrazů k výuce abecedy, prvotního počítání či krasopisu.

Návštěvníci se dozvědí informace o historii předškolního a školního vzdělávání v českých zemích, hygieně ve škole, vybavení školních učeben, počtu žáků ve třídách, společenském postavení a vzdělávání učitelů atd. Výstavu doplní předměty ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové a zajímavosti z historie předškolního a školního vzdělávání, sociálně zdravotní péče o děti a mládež v Hradci Králové, možnosti vzdělávání učitelek mateřských škol a učitelů obecných a měšťanských škol v Hradci Králové, s důrazem na období od 30. let. 19. století až do 50. let 20. století.
 

Tisková zpráva (pdf)
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové