MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2015 - POKYNY PRO PRODEJCE

MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2015 - POKYNY PRO PRODEJCE
Již 26 let mají návštěvníci muzejního adventního trhu příležitost prožít si první adventní víkend předvánoční času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře ojedinělé stavby a ve společnosti poctivých řemeslníků.

XXVI. ročník bude 27. – 29. listopadu 2015 zaměřen nejen na prodej, ale také ve větší míře na prezentaci a ukázky poctivé řemeslné práce. Před muzejní budovou budou prodávány tradiční pochutiny a nápoje, vítáni jsou prodejci s označením regionální produkt (www.regionalni-znacky.cz).
Muzeum východních Čech v Hradci Králové chrání hodnoty vytvářené po celá staletí našimi předky, které tvoří základ kulturní identity celého kraje. Pojďte se s námi podílet na zachování tradic, zprostředkování rukodělného umu a nabídněte své výrobky našim návštěvníkům.

Pokud máte zájem zúčastnit se XXVI. Muzejního adventního trhu odešlete řádně vyplněnou přihlášku na adresu: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo e-mailem na: l.fialova@muzeumhk.cz. Přihlášky přijímáme do pátku 11. září 2015. O přijetí přihlášky a jejím kladném vyřízení nebo odmítnutí budete písemně (elektronicky) vyrozuměni nejpozději do pátku 2. října 2015. 

Kontakt:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
e-mail: l.fialova@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové