Přírodověda

Přírodovědecká sbírka muzea je vnitřně členěna do následujích částí:

BOTANIKA
ENTOMOLOGIE
MALAKOLOGIE
MYKOLOGIE
PALEONTOLOGIE
PETROGRAFIE
ZOOLOGIE OBRATLOVCU


© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové