Ekonomické oddělení

Zodpovídá za řádné hospodaření instituce. Zajišťuje ekonomické plánování a výkaznictví, vede průkazné účetnictví, provádí výplaty platů zaměstnancům i veškeré odvody, platby i poplatky. Dále zajišťuje provoz hotovostních pokladen a vedení skladového hospodářství (včetně distribuce povinných a pracovních výtisků vydávaných publikací).
Vedoucím ekonomického oddělení je Bc. Michal Jachim
Bc. Eva Černá - hlavní účetní
Zdeňka Aixnerová - personalistka, mzdová účetní
Ing. Jana Bláhová, referent veřejných zakázek
Martina Hiršlová - administrativní a spisový pracovník
Hana Šalandová - pokladní HB
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové