MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY

Pomozte nám najít mistry tradiční rukodělné výroby. Cena je udělována tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů a nominaci je možné podat do konce února 2019.
kliknutím zvětšíte
Krajské ocenění v oblasti tradičních lidových řemesel Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje uděluje Rada Královéhradeckého od roku 2017, kdy nahradilo původní cenu Zlatý kolovrat. Doživotně udělovaný titul je určen pouze občanům České republiky, jejichž činnost je spjata s územím Královéhradeckého kraje, a kteří ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům. Jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují dle základního materiálu, z něhož jsou výrobky zhotoveny:
  • Dřevo – štípání, dlabání, zdobení, řezbářství, betlémářství apod.
  • Hlína – černá, glazovaná hrnčina, kamnářství, kamenina, fajánse apod.
  • Sklo – foukané a tvarované sklo, malba na sklo, zušlechťování skla, práce s korálky apod.
  • Kámen – kamenosochařství, zpracování drahých kamenů, kamenictví, výroba brousků apod.
  • Kov – kovářské práce, drátování, odlévání, ciselování apod.
  • Textil – ruční tkaní, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, výroba krojů, krojových součástek a obuvi apod.
  • Materiály rostlinného a živočišného původu, které nejsou primárně určeny pro konzumaci – ševcovství, brašnářství, sedlářství, zdobení kraslic, perníku apod.
  • Pletiva – pletení ze slámy, orobince, kukuřičného šustí, proutí, loubku apod.
  • Pečivo - obřadní, perníky apod.
  • Papír – výroba ručního papíru, betlémů apod.
Oprávněnými předkladateli návrhů na ocenění jsou muzea, galerie, příspěvkové organizace, spolky, obce a právnické i fyzické osoby z řad odborné i laické veřejnosti. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů a nominaci je možné podat do konce února 2019. Návrhy přijímá Muzeum východních Čech v Hradci Králové prostřednictvím svého Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v písemné i elektronické podobě. Ocenění následně schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení Odborné komise pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje. Nově se do podávání nominací může zapojit i veřejnost.

Přijímání návrhů na udělení ocenění

Návrhy na udělení ocenění přijímá Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Návrhy splňující níže uvedená Pravidla pro podávání nominací se podávají v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři včetně povinných příloh a čestného prohlášení na adresu muzea a uvedený kontaktní email a musí splňovat úplná pravidla pro podávání nominací.

Kontaktní údaje: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
Eliščino nábřeží 465, 50001 Hradec Králové

Kontaktní osoba
Bc. Eliška M. Tintěrová, e.tinterova@muzeumhk.cz

Úplná pravidla pro podávání nominací,
formulář a souhlas kandidáta

Přehled nositelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby

2017
1) Jana Jarkovská,
Štěnkov, Třebechovice pod Orebem, obor výrobky z kukuřičného šustí
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové