PROJEKTY

MUZEUM NOVÉ DOBY

Muzeum východních Čech v Hradci Králové opětovně získalo grant na projekt dalšího vzdělávání pracovníků v rámci programu Erasmus+. Tento projekt bude realizován po dobu 12 měsíců od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020, kdy se sedm zaměstnanců MVČ bude účastnit šesti odborných stáží u partnerských muzeí a institucí v zahraničí. Více...

MUZEUM – MÍSTO VZDĚLÁVÁNÍ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové opětovně získalo grant na projekt dalšího vzdělávání pracovníků v rámci programu Erasmus+. Zaměstnanci muzea se budou v letech 2018-2019 účastnit odborných stáží u partnerských muzeí a institucí v zahraničí. Více...

SVĚT MUZEÍ – SVĚT IDEJÍ

Projekt dalšího vzdělávání pracovníků s názvem „Svět muzeí – svět idejí“ v rámci programu Erasmus+. Projektové období bylo prodlouženo do 31. 7. 2018. Více...

PROJEKT MOBILITY OSOB

Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo grant na projekt s názvem „Museum 2020 – Profesionální muzea potřebují profesionální, vzdělané pracovníky“ v rámci programu Erasmus+. Tento projekt byl realizován v projektovém období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. Více...
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové