DOKUMENTACE LIDOVÉHO MALOVANÉHO NÁBYTKU

V rámci projektu "Dokumentace lidového malovaného nábytku ve východních Čechách, jeho technologie a dílenské okruhy", který byl realizován za podpory Ministerstva kultury České republiky z programu "Podpora tradiční lidové kultury", byla zdigitalizována část archivního fondu "Žádostí o udělení souhlasu k vývozu předmětů kulturní hodnoty", tzv. vývozních protokolů. Část fondu, zejména s důrazem na lidový malovaný nábytek je zveřejněna na těchto stránkách:
DOKUMENTACE LIDOVÉHO MALOVANÉHO NÁBYTKU VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, JEHO TECHNOLOGIE A DÍLENSKÉ OKRUHY

historie.muzeumhk.cz
Ministerstvo kultury ČR
Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové