Kontaktní adresy

DORUČOVACÍ ADRESA od 1. 5. 2019
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
tel.: +420 495 512 391, +420 495 512 392
e-mail: info@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz
FAKTURAČNÍ ADRESA
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Fakturaci prosíme zasílejte na e-mail: fakturace@muzeumhk.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
Identifikátor datové schránky: jxfuv52


IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO A OBCHODNÍ REJSTŘÍK
IČO: 00088382
Muzeum je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465

Historická budova muzea
na Eliščině nábřeží

Sídlo instituce, korespondenční a fakturační adresa, ředitelství, ekonomické oddělení, návštěvnické a výstavní oddělení, společenskovědní knihovna, expozice a výstavy, přednáškový sál. Budova muzea je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení.
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
tel.: +420 495 512 391, +420 495 512 392
e-mail: info@muzeumhk.cz
//www.muzeumhk.cz
Muzeum války 1866, Chlum čp. 66

Muzeum války 1866

Vedoucí Muzea války 1866, expozice prusko-rakouské války a vyhlídková vež:
 
Muzeum války 1866
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary

tel.: +420 495 447 058
e-mail: chlum@muzeumhk.cz
//www.chlum1866.cz

Odborné pracoviště Muzea
východních Čech v Hradci Králové

Aarcheologické oddělení, historické oddělení a pracoviště pro tradiční lidovou kulturu.
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Malé náměstí 123/14, 500 03 Hradec Králové
e-mail: archeologické oddělení
archeo@muzeumhk.cz
e-mail: historické oddělení
history@muzeumhk.cz
//www.muzeumhk.cz
Odborné pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové, Opletalova 334

Odborné pracoviště Muzea
východních Čech v Hradci Králové

Zástupce ředitele muzea, přírodovědecké oddělení, provozní oddělení, přírodovědecká knihovna, krajská mykologická poradna:
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové 1

tel.: +420 495 514 624, + 420 495 514 631
e-mail: přírodovědecké oddělení
natura@muzeumhk.cz
//www.muzeumhk.cz
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové